UDDANNELSE

Organistuddannelsen foregår på kirkemusikskolerne i Roskilde, Løgumkloster og Vestervig (med mange lokalafdelinger) og på musikkonservatorierne i København, Århus, Ålborg og Esbjerg.

Uddannelsen på kirkemusikskolerne er normalt 3-årig og afsluttes med Præliminær orgelprøve (PO), der giver mulighed for ansættelse ved landsbykirker og mindre bykirker.

Uddannelsen på musikkonservatorierne er 5-årig og afsluttes med Kirkemusikalsk kandidateksamen, der giver mulighed for ansættelse ved større bykirker.

Begge uddannelser indeholder ud over orgelspillet en lang række fag, bl.a. korledelse, teori, klaver, hørelære og salmekundskab.

Du kan læse mere om uddannelserne på uddannelsesinstitutionernes hjemmesider:

Det Kgl. Danske Musikkonservatorium
Det Jyske Musikkonservatorium
Nordjysk Musikkonservatorium
Syddansk Musikkonservatorium
Sjællands Kirkemusikskole
Vestervig Kirkemusikskole
Løgumkloster Kirkemusikskole