Salme maraton

Det Kgl. Vajsenhus Forlag

Salmemaraton inspirerer til fordybelse i de danske salmer. I teksterne og musikken - og i salmernes evne til at forene de to, og ikke mindst deres evne til at forene menneskene.

At arbejde sig igennem Den Danske salmebog er en maraton - salmebogen indeholder 791 salmer. men den fører os også ind i nogle af de smukkeste og vigtigste tekster i dansk digtning.

Materialet i denne bog udspringer af en salmemaraton, der gennemførtes i Vor Frelsers sogn i København af bogens forfattere sognepræsten Peter Birch og organisten Lars Sømod.

Læs mere her (nyt vindue)