Himlens fugle

FUK/Forlaget Mixtur

"Himlens fugle" er en samling på 12 nye, let rytmiske satser til kirkeåret for lige stemmer og klaver. Teksterne er skrevet af sognepræsten Frederik Berggren og musikken er af Lea Daescu. Alle satser er arrangeret af Erling Lindgren.

Satserne kan udføres, som det passer til det enkelte kor. De kan fint synges énstemmigt og over-/ understemmerne kan benyttes efter behag. Noden indeholder er oversigt over på hvilke helligdage de enkelte satser kan benyttes.

Læs mere her (nyt vindue)

 

Børnekor med poesi og bevægelse 1, 2 og 3

Dansk Sang

Af Margrethe Enevold og Pia Boysen.

I foråret 2012 udkom bog nr. 3 af disse fremragende nodebøger indeholdende en lang række kanonsange, sanglege, kendte og ukendte sange i forskellige stilarter. Til hver sats er der idéer til opstilling og indstuderingsteknik samt en dansebeskrivelse.

Ideelt materiale for korledere af spire- og børnekor.

Læs mere her (nyt vindue)

 

Høybyes korbog

Dansk Sang

Korsang skal være sjovt at deltage i og interessant at høre på!

I denne bog gives der et bud på, hvordan man kan nærme sig dette overordnede ideal i arbejdet med børne- og ungdomskor.
Bogens 104 korsatser er fordelt nogenlunde ligeligt mellem begynderkor og mere rutinerede kor. Overalt finder man gode tekster, sangbare korstemmer og stilrigtige, velklingende klaversatser, undervejs suppleret med didaktiske og metodiske kommentarer.

Sangene er opdelt i temaer, og det vil altid være muligt - ud fra bogens repertoire - at sammensætte et interessant og vedkommende program til f.eks. et halloween-arrangement, til julekoncerten, forårskoncerten eller en forældreaften.

Kirsten og John Høybye har sammen og hver for sig - og på mange planer - arbejdet med kor i en menneskealder. De præsenterer her et gennemprøvet og holdbart repertoire suppleret med nye idéer, arrangementer og kompositioner.
Til bogen hører 4 cder med en indspilning af de 104 korsatser. Desuden fås 4 niveaudelte bøger til korsangerne.

Læs mere her (nyt vindue)

 

Power to love

Dansk Sang

9 nye gospelsange for børne-, ungdoms- eller voksenkor. Sangene rummer en blanding af den oprindelige rå afroamerikanske tone, der leder tankerne hen på de hede bomuldsmarker i Sydstaterne og så den lette nordiske tone, inspireret af havet, skovene og ikke mindst lyset. Dette krydres med lidt latin, jazz og pop, og vi har det, som komponisten Tina Buchholtz kalder skandinavisk gospel.

 

Læs mere her (nyt vindue)

 

Salmer og sange i skole og kirke 2

Dansk Sang

De første 10 år i det nye årtusind har kaldt mange nye salmer frem.

Willy Egmose, Hans Holm og Niels Christian Kobbelgaard har samlet de mest velegnede i "Salmer og sange i skole og kirke 2", en samlig på 173 salmer og sange af bedste kvalitet i både melodier og tekster.

 

 

Læs mere her (nyt vindue)

 

Liturgisk Orgelspil

VMK Forlag

Kirkemusikalsk Kompetencecenter har udgivet den første store danske orgelskole i liturgisk orgelspil.

Søren Gleerup Hansen, der har stor pædagogisk erfaring bl.a. som underviser på Sjællands Kirkemusikskole, har bygget bogen op omkring nitten koraler fra Koralbogen til Den Danske Salmebog.

Til hver salme knytter der sig bl.a. forspilsidéer, koralsatser og oplæg til improvisation. Derudover præsenteres der fyldige omtaler af kirkeåret, orglet og dets registre, kirketonearter, salmespil m.m.

Bogen "Liturgisk Orgelspil" er udgivet på Vestjysk Musikkonservatoriums Forlag - VMK Forlag.

Læs mere her (nyt vindue)

 

Orglet Synger

VMK Forlag

Kirkemusikalsk Kompetencecenter har udgivet en undervisningsbog i liturgisk orgelspil for børn og unge af Søren Gleerup Hansen. Bogen inderholder 23 salmer i to- og tre-stemmige udsættelser med fyldige kommentarer om bl.a. fingersætning, forspil og verjtrækning. Bogen indeholder grundlæggende information om orglet som instrument og den er rigt og underholdende illustreret med billeder af Frederik Gislinge.

Læs mere her (nyt vindue)

 

Salmer i dans og bevægelse

Det Kgl. Vajsenhus Forlag

Salmer i dans og bevægelse - fra babysalmesang til konfirmanddans er skrevet af Anne-Mette Riis, der er en af de største kapaciteter på området. I denne håndbog øser hun af sin store viden og mange personlige erfaringer.

Håndbogen indeholder bl.a. Introduktion til sang, bevægelse og sansning - Undervisning af babyer og 1-3 årige - Undervisning af minikonfirmander og konfirmander - Tekster, noder og instruktioner til salmer, sange og remser.

Læs mere her (nyt vindue)

 

Som fuglen i skov

Dansk Sang

En bog om babysalmesang af Ingrid Oberborbeck. Bogen har til formål at inspirere sognemedhjælpere, organister, præster og korledere, som beskæftiger sig med salmesang for forældre og deres små børn under kirkens tag. Bogen er fyldt med gode praktiske idéer, metoder og rammer for samværet.

Læs mere her (nyt vindue)

 

Årets gang i spirekoret

Dansk Sang

En værktøjsbog af Dorte Bille for korledere i skoler og kirker. Idéer og anvisninger til et års arbejde i begynderkor med børn. Hvordan går man i gang? Hvordan bygger man en korprøve op? Hvad skal man tænke på mht. opvarmning og børnestemmer? Hvordan lægger man et repertoire, der udvikler børnenes stemmer? Hvordan arbejder man med det kropslige element i korprøverne? Hvordan arbejder man med den musikalske bevidsthed/hørelære i korarbejdet? Hvordan inddrager man drama og koreografi i satserne? Målgruppe: 5-9 år

Læs mere her (nyt vindue)

 

Over stok og sten

Dansk Sang

Ingrid Oberborbecks bog "Over stok og sten" er en fortsættelse af sangbogen Syngehesten fra 1990. Siden da er hesten kommet verden rundt. Den har løbet over stok og sten og krydset grænser og oceaner. Den lader sig ikke skræmme af fremmede sprog og mærkelige lyde. Hjemvendt med mere end 80 sange i bagagen har den stadig lyst til at lege, danse og finde på. Sangbogen søger balancen mellem tradition og fornyelse, mellem det kendte og det fremmede. Målgruppe: Børn 4-10 år, begynderkor og enhver, som synger danser, spiller og improviserer af hjertens lyst.

Læs mere her (nyt vindue)

 

Hvad rimer på smerte?

Det Kgl. Vajsenhus Forlag

Salmer i undervisningen - 7.-10. klasse.

Af Helle Krogh Madsen og John Rydahl.

"Hvad rimer på smerte?" lægger op til at arbejde med et udvalg af salmetekster fra Den danske salmebog indenfor temaerne liv og død, hjerte og smerte, lykke og lidelse, synd og nåde og angst og glæde. Forskellige opgaver går i dybden med salmernes indhold samt digterne og deres samtid.

Læs mere her (nyt vindue)

 

Som en helle midt i larmen

Det Kgl. Vajsenhus Forlag

Salmer i undervisningen - 4.-6. klasse.

Af Lotte Demant og Jens Jermiin Jensen.

"Som en helle midt i larmen" består af en lærervejledning + CD. Lærervejledningen rummer baggrundsstof om i alt 20 salmer, kopiark med opgaver til eleverne samt forslag til lege og andre kreative indslag i undervisningen.

Salmerne er både gengivet på tryk med noder og indspillet på den medfølgende CD.

Læs mere her (nyt vindue)

 

Salmer i spil

Det Kgl. Vajsenhus Forlag

Salmer i undervisningen - 0.-3. klasse.

Af Jytte Blanner og Hanne Margrethe Tougaard.

"Salmer i spil" består af en lærervejledning + CD, der gennemgår i alt 15 gamle og nye salmer fra Den danske salmebog. Bogen kommer rundt om højtiderne, årstiderne, døgnet og dåben og rummer baggrundsstof til underviseren samt kopiark til eleverne - med salmetekster, tilknyttede opgaver og kreative indslag, der hjælper de yngste børn med at relatere til salmernes indhold.

Salmerne er både trykt med noder og indspillet på den medfølgende syng-med-CD.

"Salmer i spil" er en relevant undervisningesbog for organister og præster der arbejder med minikonfirmander, begynderkor og lignende.

Læs mere her (nyt vindue)