Danske orgelkoraler - 303 koralbearbejdelser

Forlaget Mixtur

Om udgivelsen
"Danske orgelkoraler - 303 koralbearbejdelser" er Forlaget Mixturs største satsning og muligvis den største danske kirkemusikalske udgivelse nogensinde. Antologien er trykt i tre bind og indeholder 350 års danske orgelkoraler fra barokken og frem til i dag.

Alle salmebogens ”kernesalmer” er repræsenteret med mindst én orgelkoral. De største salmer er om muligt præsenteret med flere orgelkoraler af forskellig sværhedsgrad og stil. Kvalitet er et nøgleord gennem hele samlingen, både hvad angår det kompositorisk håndværksmæssige og det layoutmæssige. Antologien viser det bedste inden for dansk orgelkoral-produktion og vil kunne fungere som en unik basissamling for alle organister.

En række tidligere udgivne orgelkoraler indgår i samlingen og ellers består antologien primært af nye værker, ligesom der er skrevet satser specifikt til denne samling.
Flere af værkerne er blevet fundet i forbindelse med forskning på bl.a. Det Kongelige Bibliotek og i Københavns Domkirkes nodearkiv.

 

Læs mere her (nyt vindue)

 

Islandsk orgelmusik

Forlaget Mixtur

På opfordring af organisten Lára Bryndís Eggertsdóttir har syv islandske komponister komponeret dette store fællesværk i 22 satser.

En række fortællinger fra Biblen, som alle har vinger som et overordnet tema, har givet inspiration til de enkelte satser. Engle, keruber, fugle og endda drager spiller en stor rolle i de bibelcitater værkerne er bygget op over.

De syv dele består af to til fire satser, hvor hver enkelt sats alene er velegnet til brug ved gudstjenester – men når satserne står sammen danner et større værk som egner sig til koncertopførelse.

Læs mere her (nyt vindue)

 

Discantorinus

Forlaget Mixtur

Discantorinus er FUKs nye diskantsamling med 150 diskanter til salmer fra Den Danske Salmebog. Noden er udgivet dels som koralbog og dels som korhæfte og indeholder gamle og nye diskanter til alle de store salmer.

Bidrag af bl.a. Anders Öhrwall, Carl Bertil Agnestig, Dan Kær Nielsen, David Willcocks, Erling A. Thomsen, Egil Hovland, Hans Chr. Hein, Hans Chr. Magaard, Jesper Madsen, Merete Kuhlmann, Per Günther, Svend Prip og Ulrich Teuber.

Læs mere her (nyt vindue)

 

Merete Kuhlmann: Psalme 100

Forlaget Mixtur

To satser af Merete Kuhlmann for lige stemmer og orgel skrevet til 1. søndag i advent, men tekstmæssigt passer de til enhver festlig lejlighed i kirkeåret. Mange børne- og ungdomskor vil få stor glæde af at synge disse satser - de er ret lette at gå til, er primært énstemmige med enkelt tostemmighed, har sjove rytmer og gode effektfulde orgelstemmer.

Læs mere her (nyt vindue)

 

Per Günther: Lovsynger Herren

FUK/Forlaget Mixtur

Denne samling består 16 motetter for kor og orgel tænkt til gudstjenestebrug som introitus, graduale, motet, korsang under nadveruddelingen eller lignende. Satserne er meget velklingende og enkle at gå til. Hver vokalsats er udskrevet for en-, to-, tre- eller firestemmigt kor, men kan naturligvis udføres solistisk, alt efter hvad man råder over. De enkelte stemmer kan synges af såvel voksne (kvinde- eller mandsstemmer) som børn. Indholdsfortegnelsen indeholder et udførligt register over opførelsestidspunkter i kirkeåret.

Læs mere her (nyt vindue)

 

Merete Kuhlmann: Korbog 1 og 2

Forlaget Mixtur

To korbøger indeholdende i alt 50 motetter for blandet kor er udkommet på Folaget Mixtur. Første bind, der består af 20 satser, bygger på tekster hentet fra biblen og andet bind, der består af 30 satser, koncentrerer sig om tekster fra salmebogen. Bagerst i begge bøger findes et udførligt register, med forslag til satsernes anvendelse i kirkeåret.

 

Læs mere her (nyt vindue)

 

Christian Præstholm: Orgelkoraler 6 og 7

Eget Forlag

To nye bind med orgelkoraler af bind af Christian Præstholm er nu udsendt på komponistens eget forlag.

Orgelkoraler bd.6 
- Behold os, Herre, ved dit ord - Denne er dagen, som Herren har gjort ("Stykke i Dagsform") - Mindes vi en fuldtro ven - Nu fryde sig hver kristen mand - Nu titte til hinanden ("Anakronistiske Variationer") - Når i den største nød vi stå (Hommage á Jehan Alain) - Tre Selvterapeutiske Kanoner: - Min Jesus er for mig begyndelsen og enden (Canon cancrizans) - Op, alle, som på jorden bor (Canon in motum contrarium) - Vor Herres Jesu mindefest (Canone al contrario riverso)

Orgelkoraler, bd.7
- Alt hvad som fuglevinger fik - En rose så jeg skyde - Herre Gud, dit dyre navn og ære (Hommage á E.Grieg) - Hvad kan os komme til for nød (Pastorale) - Jeg er træt og går til ro - Jeg ved et evigt Himmerig - Nu takker alle Gud - Om alle mine lemmer - Sig månen langsomt hæver - Ånden opgav enkesønnen


De øvrige bind kan ses på Christian Præstholm hjemmeside.

Læs mere her (nyt vindue)

 

Suite over danske folkesange

Forlaget Mixtur

Suite over de fire danske folkesange "I skovens dybe stille ro", "Jeg gik mig ud en sommerdag", "Gojawden" og "Ramund var sig en bedre mand" arrangeret for blandet kor, obligat instrument og klaver af Lasse Toft Eriksen.

Instrumentalstemme medfølger for både C og Bb instrument.

 

Læs mere her (nyt vindue)

 

Juleevangeliet - to julemotetter

Forlaget Mixtur

2 festlige julemotetter for blandet kor (SATB) og orgel af Merete Kuhlmann. Stykkerne er oplagte til julekoncert-repertoiret men kan også bruges til f.eks. motet juleaften/juledag.

 

 

 

Læs mere her (nyt vindue)

 

Guds nåde er en vintergæk

Forlaget Mixtur

Et udvalg af Simon Grotrians tekster fra samlingen "Jordens salt og verdens lys" fra 2006 sat i musik af Mikkel Andreassen i 2009. Andreassens karske tonesprog passer perfekt til Grotrians spændende nye salmetekster.

 

 

 

Læs mere her (nyt vindue)

 

Flemming Chr. Hansen: Hymner for orgel

Forlaget Mixtur

Flemming Chr. Hansens tresatsede orgelværk "Hymner" fra 1993 er udkommet på Forlaget Mixtur. De tre satser passer til hver sin kirkelige højtid, Anden juledag, Påskedag og Pinsedag.

 

 

 

Læs mere her (nyt vindue)

 

Jesper Madsen: 3 vignetter for Ramus

Forlaget Mixtur

Jesper Madsens værk "3 vignetter for Ramus" fra 1993 er nu udkommet på tryk.

De tre vignetter spiller sammenlagt omkring 6 min. og enkeltvis er satserne meget velegnede til gudstjenestemusik.

Stykket er udgivet af Forlaget Mixtur, der er et nystartet forlag med base i Esbjerg hos Aarhus Musik - noder.dk

Læs mere her (nyt vindue)

 

Peter Møller: Variationer over en fransk julevise

Forlaget Mixtur

Peter Møller komponerede i 1995 en række variationer over den franske julesang Noël nouvelet. Stykket læner sig op af den Noëlvariations-praksis, man kender fra bl.a. de franske komponister Daquin og Balbastre.

Stykket er udgivet af Forlaget Mixtur, der er et nystartet forlag med base i Esbjerg hos Aarhus Musik - noder.dk

Læs mere her (nyt vindue)

 

Orglet synger

VMK Forlag

"Orglet synger - salmespil for børn og unge" er en undervisningsbog i liturgisk orgelspil for begyndere skrevet af Søren Gleerup Hansen og udgivet af Kirkemusikalsk Kompetencecenter.

Bogen præsenterer 19 hyppigt anvendte salmer i tostemminge udsættelser for manualiter med små enkle forspil - et introduktion i pedalspil - en række enkle trestemmige satser med pedal - grundlæggende viden om orglet, om fingersætning, om at øve, osv.

Bogen er illustreret med masser af sjove tegninger af Frederik Gislinge.

Læs mere her (nyt vindue)

 

Mellem kor og fællessang 3 Quodlibet

Dansk Sang

Tredje udgivelse i serie af hæfter, som kan bruges i korsammenhæng til opvarmning, opstart af de nye kor eller til egentlige korkoncerter med mulighed for sammensang mellem kor og publikum.

Målgruppen er bl.a. børne- og ungdomskor i kirker. Det er seriens formål at forsyne målgruppen med et spændende undervisningsmateriale og nye gode sange.

Dette tredje hæfte består af kendte sange, der sunget samtidigt fungerer som flerstemmigt kor.

Læs mere her (nyt vindue)

 

Dansk sang light

Dansk Sang

Dansk Sang Light er en handy sangbog med de 121 mest uomgængelige sange fra den store Dansk Sang-sangbog med 465 sange.

Disse 121 sange er med stor sikkerhed blandt de mest uundværlige danske sange til brug for børn og unge.

 

 

Læs mere her (nyt vindue)

 

Christian Præstholm: Orgelkoraler

Eget forlag

Femte bind af Christian Præstholms orgelkoraler er netop udsendt på komponistens eget forlag.

Noden indeholder:
Bliv hos os når dagen hælder - Dejlig er den himmel blå (partita) - Du Herre Krist - Dybt hælder året - Giv mig, Gud, en salmetunge - Han, som på jorden bejler - Kom, Gud Helligånd, kom brat - Nu blomstertiden kommer - Nærmere, Gud, til dig - O, havde jeg dog tusind tunger - Vær du mig nær

De øvrige bind kan ses på Christian Præstholm hjemmeside.

Læs mere her (nyt vindue)

 

Den nye himmel og den nye jord

Dansk Sang

Den nye himmel og den nye jord er et værk for 3 stemmigt børnekor komponeret af Erling Lindgren i 2006. Værket, der består af 7 sater, har tekst af Johannes Møllehave og Jørgen Børglum Larsen. Der knytter sig en bibeltekst til hver sats og en samlet opførelse tager ca. 35 min. Værket er egnet til opførelse i anledning af julen, men kan opføres når og hvor, det er belejligt.

Tilhørende materiale: Partitur med noder, becifring og tekst. SSA samt klaver, sopransax og guitarstemme

Indhold: Maria og Gabriel Set nedefra Jesu fødsel På vej Pinsedagen Da fremtiden begyndte Den nye himmel og den nye jord

Læs mere her (nyt vindue)

 

Salmehits i koret

Dansk Sang

"Salmehits i koret" rummer 8 titler fra samlingen "Salmer og sange i skole og kirke" udsat for 3 lige stemmer af Willy Egmose. I dette hæfte har Egmose ikke lagt sig fast på bestemte årstider. Hans valg af salmer og sange er udelukkende foretaget ud fra en erfaringsmæssig vurdering af, hvilke melodier og tekster børn og unge tænder mest på. Hæftet indeholder mange ”klassikere”, som har vist deres slidstyrke.

Indhold:
Grøn og hellig - Der er så meget, der kan trykke - Du kom til vor runde jord - Vi bygger her i Babel - Aftenhimlens strålesymfoni -Menneske, din egen magt - Guds fred er glæden i dit sind - Du satte dig selv i de nederstes sted

Serien der tæller 8 titler indeholder:
Advent i koret - Jul i koret - Påske i koret - Forår i koret - Sommer i koret - Efterår i koret - Vinter i koret - Salmehits i koret

Læs mere her (nyt vindue)

 

Fem salmer for børn

Dansk Sang

5 nye salmer, som kan synges sammen med børn i forbindelse med Maria bebudelse, påske, pinse og Kristi himmelfart. Énstemmige melodier på noder med becifringer, tekst i versblokke og gennemillustreret i farver. På den medfølgende cd synges salmerne af sangere fra DR BørneKoret. Målgruppe: 3-12 år. Skoler, kirker, musikskoler, private hjem.

Indhold:
Dåbssalme - Bebudelsen af Jesu fødsel - Påskesalme - Jesu opstandelse og himmelfart - Pinsen og Helligånden

Læs mere her (nyt vindue)

 

Børnekor i kirken 2

Dansk Sang

Børnekor i kirken 2 er en samling af 19 nye salmer tilrettelagt for børnekor/begynderkor og med fokus på gudstjenesten og kirkeårets gang. To- og trestemmige satser for lige stemmer. Musikken spænder stilistisk fra traditionelle a cappella korsatser til rytmiske satser med klaverledsagelse.

Musikken og arrangementerne er alle af Jens Nielsen og Peter Lindhardt Toft. Tekster af bl.a. Johannes Johansen, Lisbeth Smedegaard, Sten Kaalø , Johannes Møllehave, Simon Grotrian og N.F.S. Grundtvig.

Korhæfte og koralbog (med stemmesæt i C, Bb og Eb)

Indhold:
Lazarus lå i sin grav - Du mætter folk i tusindtal - November - Spurven er grålig i fuglenes hær - Sommerferiegodnatsang - Troen kan vi ikke gruble - Hvem kan fatte, Gud, din vælde - Se, korset springer ud i sne - Du jævner vore skanser - Glædens sændebud - Gådefuldt og nådefuldt - Nu springer solen hul igen - Fugl og fisk og snegl på jord - Der er dage der lyser og skinner - Guds nåde er en vintergæk - Optaget er i herlighed - Dagen er kort - Du er den største - Et lille frø/I sommerengens tørre hø

Læs mere her (nyt vindue)

 

Jordens salt og verdens lys - 18 salmer af Simon Grotrian

Dansk Sang

Den store modernistiske lyriker, Simon Grotrian, trådte i 2006 ind på salmescenen med digtsamlingen “Jordens salt og verdens lys”. Samlingen, der rummer 18 digte, er udkommet iklædt en enkel musikalsk klædedragt af Sten Abrahams.

Som tillæg til denne node er der udkommet en cd med salmerne sunget af Hanne Abrahams.

Læs mere her (nyt vindue)

 

Hosianna - 7 sange for børnekor

Dansk Sang

7 nye kompositioner for børnekor, som kan synges i både kirken og skolen. Teksterne i “Hosianna” følger højtiderne påske, høst og jul. Satserne rummer flere lag. Man kan lære dem som énstemmige sange og siden sætte flere stemmer på. Sangene fungerer med klaver alene eller med rytmegruppe. Der bliver sunget af hjertens lyst på den medfølgende cd. Til fornøjelse og inspiration. Målgruppe: 1.-6. klasse.

Indhold: 1 Hosianna 2 September Tre julesange: 3 Tre viise mænd og en stjerne 4 Maria fødte os et drengebarn 5 Guds engle i flok To høstsange: 6 Halleluja for høst 7 Høstsang

Læs mere her (nyt vindue)

 

Salmeregn

Det Kgl. Vajsenhus Forlag

Jesper Gottlieb har skrevet melodier til 26 af salmerne fra Simon Grotrians "Jordens Salt og verdens lys" samt tre helt nye salmer: Nu daler julesneen tæt, Og Helligåndens vuggesang og O, Kristus du.

Bogen indeholder noder, becifringer, tekst samt en cd, hvor Jesper Gottlieb og pianisten Hans Esbjerg har indspillet salmerne.

Læs mere her (nyt vindue)