Adventstiden

Advent forbereder Herrens komme i tre dimensioner - fortid, nutid og fremtid. Hans komme til menneskeliv i fortid ved en kvindes tro, hans komme i nutid for at bo ved troen i mænds og kvinders hjerte og hans komme ved tidens ende, hvor menneskeliv lutres og smeltes sammen med evighedsliv i Guds hvidglødende kærlighed.

Derfor indeholder advent både overstrømmende glæde og indsigtsfuld bod, spejlet i de liturgiske farver i tiden, hvid og violet. 

(udarbejdet af Helle Christiansen og Ole Brinth)