Juletiden

"Nu kom han, patriarkers håb". Nu sker det. Gud opfylder sit løfte.

Løftet er kendt fra profeterne, og opfyldelsen er sikker, fordi Gud er løftets giver og opfylder. Ønsker er anderledes usikre. Hjemmelavede er de forankrede i egen forestilling om, hvad der er godt. Sankt Stefansdag kommer ind i julekredsen som et ubønhørligt vidnesbyrd om forskellen på ønsketænkning og løfte om forløsning. Det fangne sættes fri, det stækkede flyver frit, det bøjede rejser sig - forløsning forudsætter smerte.

Kristus kommer med flammeord. Bøjet i neon står verdens nød og Guds forløsning. De passer sammen.

 

(udarbejdet af Helle Christiansen og Ole Brinth)