Palmesøndag (2. tekstrække)

5. april 2020 | Udarbejdet af Ulla Salicath og John Frandsen

Kernesalmer

76: Op, thi dagen nu frembyder
56: Jesus er navnet mageløst (gerne på Barnekows melodi (Bielefeldts koralbog))
176: Se, hvor nu Jesus træder
201; Det hellige kors
202: Som et stille offerlam
151: Med sin alabasterkrukke
217: Min Jesus lad mit hjerte få
536: Udrust dig helt fra Golgata

Et par af de mest oplagte salmer til dagen som "Op dog Zion" og "Gør døren høj" er udeladt her.  

 

Forslag til salmevers der kunne Bruges til motet

Den store mester kommer, 
fuldkærlig er hans id: 
Han sidder ved smeltediglen 
og lutrer sølvet med flid.

Det øjeblik han venter 
og agter kærlig på, 
når klarlig hans eget billed 
vil dybt i sølvspejlet stå.

Den store mester kommer, 
som smelter sjæl og sind. 
Han sidder ved hjertegruben, 
han ser i sjælene ind.

Og har i hjertedybet 
sit billed klart han set, 
så glædes den høje mester, 
så er hans gerning alt sket.

(Mal. 3.3. B.S.Ingemann 1841)
(DDS nr. 612, v. 1, 3, 5 og 6 - gerne på  Rued Langgaards melodi)

 

Forslag til motet 

Anton Bruckner: Christus factus est

J.P.E. Hartmann: Lovet være han, som kommer i Herrens navn (SATB)
(af "Juleliturgien")

John Frandsen/Simon Grotrian: Denne verden bryder sammen (Kor el. solo+org)
noderne kan hentes her

Niels Rosing-Schow: Med sin alabasterkrukke
(Edition WH)

Erling D. Bjerno / Knud Seibæk: Han står på Oliebjerget
(Edition Egtved) 

 

Links

Salmebogen online

FUKs forslag til korsatser