Mariæ bebudelses dag (2. tekstrække)

29. marts 2020 | Udarbejdet af Helle Christiansen og Ole Brinth

Salmeforslag til dagens gudstjeneste 

DDS 71 Nu kom der bud fra englekor
DDS 201: Det hellige kors, vor Herre selv bar
DDS 441 Alle mine kilder skal være hos dig
DDS 172 Se, vi går op til Jerusalem 

 

Forslag til salmevers, der kunne synges som motet

Du Ærens Drot, vor frelser kær,
velkommen og velsignet vær!
Du lagde ned dit herredom
i kvindeskød og krybberum.

Vor synd du bar, vort åg du brød,
vor straf du led i korsets død;
du sejerrig af grav opstod
og dæmped dødens overmod.
(DDS 9, v. 7-8) 

- eller

Du fødtes på jord
og lå  som et spædbarn i favn hos din mor.
Du leged, du voksed, du lo og du græd;
hvor vi end skal være, dér følger du med
som livsglæden bag
hver gudskabte dag.
(DDS 69, v.1) 
 

Forslag til motet 

1) Bendt Fabritius: Mariæ Bebudelse (Min sjæl højlover Herren) (SSA)
(Cantorinus III)
Tekst: Luk 1,46-50 

2) Sven-Ove Møller: Min sjæl højlover Herren (SATB + orgel)
(Musik i Kirken 1,2)
Tekst: Luk 1,46-47, 49b-50

 

Kommentarer: Med disse to forslag anvises mulighed for at synge Marias lovsang, der er dagens prædiketekst. Forslagene bygger på den grundtanke, at en ganske stærk påmindelse om dagens tekst netop på en Mariæ Bebudelsesdag er velanbragt efter prædikenen, idet det derved understreges, at prædiketeksten er en sang - en lovsang. Altså mere end ord: - en sang med tekst og melodi.

 

Links

Salmebogen online

FUKs forslag til korsatser