Søndag seksagesima (2. tekstrække)

16. februar 2020 | Udarbejdet af Ulla Salicath og John Frandsen

Kernesalmer til dagen

655: Er du modfalden, kære ven
557: Her vil ties
392: Himlene Herre
645: Stille er min sjæl til Gud
44: Urolige Hjerte (helst på Høgenhavens melodi!)
388: Herrens røst var over vandet
410: Som tørstige hjort
29: Spænd over os dit himmelsejl

 

Forslag til salmevers der kunne bruges til motet

I sjæle, som i verden bor...
DDS 720 v. 4-6 & 10

Tekst: Ole Sarvig 1952,  Mel.: Per Nørgård 

 

Tekst til meditation / alternativ indgangs- eller udgangskollekt

Kære Vorherre, Jesus Kristus, livet er en hobby for dem, hvis vingeknopper skyder i sjælen.

Vi beder om forankring oven på graven, hvor duerne er fløjet. Vi beder om kærlighed så  hjerterne kan folde sig ud i rislende træer, der skygger for diamantsolens evige stråler. Kald os hjem, når du behøver os hos dig. Hjælp os i verden, hvor fartstriberne ses overalt, selv på tv-skærmen.  Fødderne træder i angst over planeten, hvert skridt er at forlade en blodblomst. Hjælp dine små, fordi fortabelsen lurer bag slidte hjørner. Vi beder om sjælerødder på kloden. Vi beder om dit rige hér i verden.

af Simon Grotrian: Citroner til Vorherre. Bringes med tilladelse

 

Forslag til motet

Orlando di Lasso: Factus est Dominus

G. P. da Palestrina: Sicut cervus

Bjørn Hjelmborg: Hvor elskelige er dine boliger

Svend Hvidtfelt: Ordet er dig nær (af Trinitatismotetter II, Edition WH)

Simon Grotrian / John Frandsen: Jeg fryser i mit verdensskrud
noden kan hentes her 
 

Kommentarer til forslagene:

Det overordnede tema er anslået i salmen "Her vil ties, her vil bies". Tålmodig venten i tro og tillid til Ordets egen kraft og vækst. Men søndagen rummer desuden en interessant spænding imellem denne stemning og episteltekstens næsten fundamentalistiske krav til lydighed mod skriften. Denne spænding kommer poetisk til udfoldelse i Sarvigs vintersalme: "Du ser ham kun, hvis du er ren!" 

Alle musikforslagene bæres på sin vis af en pietistisk grundtone, af en "hjertets længsel". Både Grotrian og Sarvig kan læses som moderne pietister, og Grotrians slægtskab med Brorson er åbenbart, både i teksternes form og indhold.  

Palestrinas motet "Sicut cervus" er særligt relevant, hvis man samtidig vælger "Som tørstige hjort..." som fællessalme.

  

Links

Salmebogen online

FUKs forslag til korsatser