2. søndag i advent (2. tekstrække)

8. december 2019 | Udarbejdet af Ulla Salicath og John Frandsen

Kernesalmer til dagen

268: Zions vægter hæver røsten
82: Fryd dig, du Jesu brud
86: Hvorledes skal jeg møde
269: Jeg venter dig, Herre Jesus, til dom
341: Det lakker nu ad aften brat
89: Vi sidder i mørket
362: Gør dig nu rede, kristenhed
90: Op, glædes alle, glædes nu!
270: Luk øjne op, o kristenhed
272: I lemmer, hvis hoved har himlen i vælde

 

Forslag til salmevers der kunne Bruges til motet

Den store mester kommer, 
fuldkærlig er hans id: 
Han sidder ved smeltediglen 
og lutrer sølvet med flid. 

Det øjeblik han venter 
og agter kærlig på, 
når klarlig hans eget billed 
vil dybt i sølvspejlet stå. 

Den store mester kommer, 
som smelter sjæl og sind. 
Han sidder ved hjertegruben, 
han ser i sjælene ind. 

Og har i hjertedybet 
sit billed klart han set, 
så glædes den høje mester, 
så er hans gerning alt sket.

Mal. 3.3. B.S.Ingemann 1841
DDS nr. 612, v. 1, 3, 5 og 6 - gerne på Rued Langgaards melodi 

 

Forslag til motet

"Fryd dig, Zion"
(af C.E.F. Weyses Julekantate)

"Gør dig nu rede, kristenhed!"
(K.L.Aastrup / Chr. Westergaard Pedersen)

J.P.E. Hartmann: Lovet være Han, som kommer i Herrens navn
(af "Juleliturgien")

 

Links

Salmebogen online