2. juledag (1. tekstrække)

26. december 2020 | Udarbejdet af Helle Christiansen og Ole Brinth

Salmeforslag til dagens gudstjeneste

DDS 131 - Blåt vælded lys frem bag skyers skred
DDS 260 - Du satte dig selv i de nederstes sted
DDS 396 - Min mund og mit hjerte
DDS 646 - Som lilliens hjerte kan holdes i grøde

-

Forslag til salmevers, der kunne synges som motet

Som natten aldrig er så sort,
den jo for solen svinder,
så farer al min kummer bort,
når jeg mig ret besinder,
at Gud så hjertens inderlig
af evighed har elsket mig
og er min broder vorden;
jeg aldrig glemmer disse ord,
som klingede i englekor:
Nu er der fred på jorden!
(DDS 109, v. 5)

eller

En rose så jeg skyde
op af den frosne jord,
alt som os fordum spåde
profetens trøsteord.
Den rose spired frem
midt i den kolde vinter
om nat ved Betlehem.
(DDS 117, v.1)

-

Forslag til motet

1) John Frandsen: Lovet være du, Jesus Krist (SATB)
Tekst: DDS 108 - Melodi: KDDS 335
- fra Musik i Kirken (MK-B 003)

2)  Sven-Ove Møller: Den yndigste Rose er funden (SA)
Tekst: DDS 122 - Mel.: KDDS 58
- fra Jubilemus 1

For begge forslag til motet gælder, at der er tale om nyere bearbejdelser for kor af ældre melodier. I det første tilfælde en bearbejdelse af en danske folkemelodi, der er bragt ind i danske salmesangstradition i begyndelsen af 1800-tallet, og i det sidste tilfælde en bearbejdelse af en melodi fra det tyske sprogområde og tidsfæstet til reformationstiden.

Begge satser er præget af det sangbare og melodiøse, med nuancer fra en nyere tid. Klange fra en nyere tid bringer ordene i svingninger, der bærer ud over teksters aktuelle tilblivelsestid, og arbejder med på gudstjenestens nutidighed - det, at det liturgiske rum altid sætter en nutid.

Rent praktisk: Sven-Ove Møllers sats har en andenstemme, der i sjælden grad kan bære sig selv, hvorfor det er nærliggende at overveje at lade koret synge udvalgte vers på henholdsvis den enstemmige melodi og på andenstemmen alene.

-

Links

Salmebogen online