25. søndag efter trinitatis (1. tekstrække)

17. november 2013 | Udarbejdet af Jesper Stange og Mads Høck

Salmevalg

Vi vælger at ramme gudstjenesten ind med karske og fortrøstningsfulde tekster om den Gud, der er her både før og efter os. Vi begynder i det kosmiske perspektiv med Gud har fra evighed givet sin Søn os til Herre (355) og i tættere relation til den gammeltestamentlige læsning som anden salme Herre gud! dit dyre navn og ære (DDS 7), mens vi lader gudstjenesten klinge ud i det mere personlige med Det livets ord, vi bygger på (DDS 560).

Ansigt til ansigt med både verdens og vor egen undergang lyder opfordringen til kristne, at de kækt og frit skal løfte blikket, så de kan få øje på Guds rige og rigets konge, den nådige dommer. Opfordringen kan ikke formuleres meget bedre, end Grundtvig har gjort det med Rejs op dit hoved, al kristenhed! (DDS 274). Dommen ved verdens ende er temaet for sidste søndag i kirkeåret, som vi foregriber med digtets fabelagtige pointe med beskrivelsen af Gudsrigets indretning som den rene banarepublik, hvor dommer, anklager og forsvarer er en og samme person, Kristus. Men salmen kan også understrege den ubekymrethed, kristenheden kan gå verdens undergang i møde med. Og med troens ubekymrethed, kan vi så interessere os så meget mere for vores tid inden tidens ende. Her er Guds rige midt iblandt os i ånd og ord, som vi synger om det efter prædikenen i Midt iblandt os er Guds rige (DDS 320): Thi den gode jord hernede:/ tro og håb og kærlighed/ rense vil Gud selv og frede/til en himmelsk frugtbarhed (v.8)

Som salme efter altergangen ønsker vi at bidrage til kirkegængerens overvejelse over sin egen verdens undergang med den døende Johannes Ewalds bøn til Kristus om at kæmpe for sig Udrust dig, helt fra Golgata (DDS 536).

 

Motetforslag

Lige stemmer:
I. P. E. Hartmann: Som himlenes favn er din kærlighed, Gud
2-st node kan hentes her
3-st node kan hentes her

Blandet kor:
4-st: Knud Jeppesen: Hvad er et menneske?

8-st: Max Reger: Der Mensch lebt und bestehet nur eine kleine Zeit
Noden kan hentes her

Begrundelse for motetforslag:
I dagens GT-læsning står: "Jeg er Herren din Gud, som pisker havet op ... jeg lægger mine ord i din mund og skjuler dig i skyggen af min hånd", så midt i elementernes rasen holder Gud os i sin kærlige hånd.  Alle de foreslåede satser forholder sig til dette tema. Verset fra "Til himlene rækker" er mindst kradsende; Jeppesens motet er klassisk nøgtern og Regers motet for dobbeltkor er som en vandring gennem kulde og mørke til forløsningen ved ordene "Es ist nur einer ewig und an allen Enden und wir in seinen Händen".