13. søndag efter trinitatis (1. tekstrække)

15. september 2019 | Udarbejdet af Ulla Salicath og John Frandsen

kernesalmer til dagen

487 Nu fryde sig hver kristen mand

522 Nåden er din dagligdag
(melodi af John Frandsen kan hentes her)

683 Den nåde, som vor Gud har gjort

690 Den ypperligste vej

366 Nogen må våge i verdens nat

 

Forslag til salmevers der kunne Bruges til motet

At tro er at komme,
trods hvad der vil hindre,
til gudslysets skær
og skænke sin næste
Guds nåde i dagen
hvor riget er nær
(DDS 582, v. 6)

eller

Kærlighed alt sit udretter
som nødvendigt, men dog frit,
flytter frit, hvad loven sætter:
skellet mellem mit og dit,
er ej blot dog at undskylde,
men er hele lovens fylde.

Frygt ej for, hvad verden kalder
sin nødvendighed af stål!
Anderledes dejlig falder
ord på Himlens tungemål,
dens nødvendighed herneden
det er netop kærligheden.

Derfor, hvad end verden siger,
og hvad verdensmagten vil,
står og falder jordens riger
dog med kærlighedens ild:
hvor den blusser, bor livsgrøden,
hvor den slukkes, hersker døden.
(DDS 710 Kærlighed til Fædrelandet, v. 3,6,7)

Kommentar: Netop dette versudvalg findes som selvstændigt salmenummer i "46 salmer" - det røde salmebogstillæg fra 1976. Desværre har man valgt at optage hele Grundtvigs salmetekst i den nye salmebog, hvorved salmens fokus bliver langt mere nationalistisk og mindre universelt.

 

Forslag til Motet

1. Han glemmer mig aldrig i afgrundens nat
(tekst: Simon Grotrian, musik: John Frandsen)
Noden kan hentes her

2. Gud er med de svage
(tekst: Simon Grotrian, melodi: "Gud skal alting mage")

3. Maurice Duruflé: Ubi caritas et amor Deus ibi est
(af Quatre Motets)

4. Svend Hvidtfelt Nielsen: Menneskesønnen
(af Trinitatismotetter II, Edition WH)

Kommentarer:
Motetforslagene tager udgangspunkt i den skitserede prædikentolkning: lignelsens raffinerede ombytning af perspektivet mellem stærk og svag, mellem dig og din næste. Næstekærlighed er det handlende subjekts kærlighed til det liv og den verden, det er sat ind i. Med det "lykkelige bytte mellem Kristus og mennesket" som det ultimative billede herpå.

Svend Hvidtfelts motet knytter sig direkte til samme søndags paralleltekst fra 2. tekstrække: "Menneskesønnen er ikke kommet for at lade sig tjene, men for selv at tjene". Den kan passende stå som konklusion på en sådan prædiken. Simon Grotrians tekster er mere kryptiske og tvetydige i deres associationslag, men begge de foreslåede tekster forbinder sig smukt med dagens tema.

 

Links

Salmebogen online