11. søndag efter trinitatis (1. tekstrække)

1. september 2019 | Udarbejdet af Morten Thaysen og Christian Blom Hansen

kernesalmer til dagen

411 Hyggelig, rolig
410 Som tørstige hjort monne skrige
352 Herrens kirke er på jord

 

Forslag til salmevers der kunne bruges til motet

Og er vort syndemål end stort,
dog større er Guds nåde,
hans stærke hånd, som alt har gjort,
kan vel os fri af våde;
han er den gode hyrde, som
sin hjord fra synd, fra død og dom
i nåde vil forløse.
(496, v. 5)

 

Forslag til motet

Merete Kuhlmann: "Fra det dybe råber jeg til dig" (SA)
(Fra Tre motetter, FUK, Kirkemusikforlaget)

Claude Gaudimel: "Jeg råber fast, o Herre" (SATB)
(Korsange til kirkeåret, Edition Egtved)

Kommentar: Begge satser er gendigtninger af Salme 130, om end i vidt forskellige tonesprog.

 

Links

Salmebogen online