Søg i helligdagene

 

9. søndag efter trinitatis (1. tekstrække)

18. august 2019 | Udarbejdet af Helle Christiansen og Ole Brinth

kernesalmer til dagen

Grundtvig skriver ikke om Noget-for-noget, men om Nåde-for-nåde (DDS 695 Nåden hun er af kongeblod). Men også for nåden gælder helhedsforståelsen - at tingene hænger sammen. "Nådeløs barm er skilt fra Gud", ikke fordi Gud vil skilles fra nogen eller noget, men fordi nådesløsheden gør døv for evangeliets nådestilsagn, det, som apostelen Johannes beskriver i epistelen: "Hvis nogen synder, har vi en talsmand hos Faderen, Jesus Kristus, den retfærdige. Han er sonoffer...... " 

Nådens overskud kommer af dens handling - "moderlighed er dens billede." Handling skaber følelse. Nåde genkender nåde ud fra menneskelivets iboende erfaring. Eller genkender den ikke. Menneskehjerte er lytteorgan, hvormed Gudshjertets slag kan høres. Menneske først.

Med DDS 68 Se, hvilket menneske, se, hvilket sind sættes lignelsen i spænd mod Kristusfortællingen - at han, der netop gav alt, ikke skaffede sig venner, men fjender. Det salige bytte, commercium mirabile, er ikke et bytte lige over i ordsprogslogikkens fornuftige valuta, men er et bytte af værdiløst til værdi. Og det kommer i stand, fordi Guds søn vil bytte med os, give venskab for fjendskab, tilgivelse for svigt, liv for død.  Det kan man synge om med Brorson i DDS 59 Jesus os til trøst og gavn.

En stærk lovsang at begynde med: DDS 2 Lover den Herre

 

Forslag til salmevers der kunne synges som motet

Hold mig til dine veje!
Lad mig i døden eje
trøst af din død og sår!
Så skal mit liv begynde
og sig til livet skynde,
når jeg af livet går.
(DDS 598, v.3)

- eller

Gud Fader evig lovet vær,
som os alt godt mon give,
og Jesus Krist, vor broder kær,
for han hos os vil blive,
og ligeså den Helligånd,
som er vor trøst og hjælper sand,
så Gud vi tjene her med fred,
til dag går ned,
og hisset i al evighed.
(DDS 505, v. 4)

 

Forslag til motet

1) Flemming Chr. Hansen: Herren er mit lys og min frelse (1-st. + orgel)
(- fra Flemming Chr. Hansen: 15 korsvar. For solo unisont kor og orgel. KM 003. Edition Egtved)


2) Axel Madsen: Hvem er så vis, at han fatter det (SATB) - tekst: Hos 14,10
(- Musik i Kirken 14,19 eller Musik i Kirken 15, bilag)


Kommentar: I forbindelse med 5.s.e.t. blev "Herren er mit lys og min frelse" foreslået, med begrundelse i det latinske introitus til 5.s.e.t., der rummer ordene: "Herren er mit lys og min frelse". Når satsen foreslås igen til 9.s.e.t. grundes dette på tekstens klare tale om lyset - en tale, der knytter an ved dagens episteltekst: "Men hvis vi vandrer i lyset...".

Axel Madsens sats knytter sig til dagen gennem den forundring som Hoseas-teksten udtrykker - forundring over den befrielse evangeliet giver, med sin tale om at skaffe sig venner med "mammon".

 

Links

Salmebogen online