5. søndag efter trinitatis (1. tekstrække)

21. juli 2019 | Udarbejdet af Helle Christiansen og Ole Brinth

Kernesalmer til dagen

Det er ikke nødvendigt at synge Der sad en fisker så tankefuld, DDS 147, der gentager evangeliet. Skal den alligevel med, kan man, for at balancere den gyngende skippervise-karakter, Carl Nielsens melodi forlener digtet med, tage fokuspunktet fra epistelen om den nødvendige lidelse for retfærdigheden og udfolde det i efterklang af vers 8.   

Man kan også lade dagen være Grundtvig-fri dag, hvad salmer angår:

DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide
(Thomas Kingo / H.O.C. Zinck)

DDS 377: I Herrens udvalgte som hellighed øve
(C.A. Bernstein 1704 & H.A. Brorson 1734 / Freylinghausen 1704)

DDS 660: Kom hjælp mig, Herre Jesus
(Holger Lissner 1993 / Dansk melodi 17.årh.)

DDS 658: Når jeg er træt og trist, når modet svigter
(Hans Anker Jørgensen 1986 / L.Lunderskov el. Nu rinder solen op af østerlide)

Salmerne handler om kaldelse som begivenhed og liv, levet i lyset af kaldelsen som dagligt kald i alle opgaver. Kingo (743) er den bedste eksponent i dansk tradition for denne centrale, evangeliske pointe. Brorson (377) skriver om menighedens liv, der skal kunne bestå kærligheds vigtige prøve. Rytmisk trækkes menigheden her ind i en tretakts gyngende bevægelse fra Freylinghausen, ligesom Carl Nielsens 1900tals danske vise kan gøre det. Det kan man sikkert få en pointe ud af, hvis man blander salmevalget på tværs af ovenstående.

Såvel Lissner (660) som Jørgensen (658) giver udtryk for den kraftløse, afmægtige, som kender kaldelsen og kaldet og nedbøjes over forskellen mellem ideal og virkelighed. Eftersom Guds Søn blev menneske og kaldte på mennesker må kaldelsen herlighedsjubel kompletteres af afmagtens klage, hvis vi som menighed skal føle os som andet end tilskuere til en slags X-factor show i kirken. Opbyggelse hviler på de faktiske erfaringer og begynder fra neden. Hver dag.

 

Forslag til salmevers der kunne BRUGES TIL motet

O Jesus Krist, min frelser god,
på al min sorg du råder bod.
Glæden er min ved Kristus alene

Du giver mig daglig en stadig tro.
i Himmerig siden den evige ro.
Glæden er min ved Kristus alene.
(DDS 53 v.4 og 7)

eller

I Jesu navn
skal al vor gerning ske,
om det skal komme os til nogen gavn
og ej endes med spot og ve.
Al den idræt,
som begyndes i det,
fremgang og lykke får,
indtil den målet når,
den vor Gud til ære sker
og dernæst til os henser,
hvori al vores velfærd står.
(DDS 63, v.1)

 

Forslag til motet

Flemming Chr. Hansen: "Herren er mit lys og min frelse" (1-st. + orgel)
(- fra Flemming Chr. Hansen: 15 korsvar. For solo unisont kor og orgel. KM 003. Edition Egtved)

Thomas Laub: "Herren er mit lys og min frelse" (SATB)
(- fra Thomas Laub: Liturgisk Musik (4-st. blandet kor) Folke- og Skolemusik  III, 3. Wilhelm Hansen, København. Marts 1937)

Kommentar: Det latinske introitus til 5.s.e.t. indledes med ordene "Exaudi Domine" - "Hør mig, Herre" fra Sl 27. Efter den indledende antifon følger salmodien, der ligeledes har tekst fra Sl 27 - nu fra salmens begyndelse: "Herren er mit lys og min frelse". Anråbelsen i denne form knytter sig til dagen og finder fine udtryk i de to foreslåede satser.

 

Links

Salmebogen online