Sidste søndag i kirkeåret (2. tekstrække)

22. november 2020 | Udarbejdet af Helle Christiansen og Ole Brinth

Salmeforslag til dagens gudstjeneste

DDS 431 Herre Kristus, dig til ære
DDS 277 Herre, når din time kommer, åbenbarer du dit rige
DDS 66 Lyslevende fra Himmerig
DDS 488 Guds Søn kom ned fra Himmerig
DDS 68 Se, hvilket menneske

-

Forslag til salmevers, der kunne synges som motet

Stadens grundvold fast og ren,
kirkens hovedhjørnesten
priser vi så gerne;
det er Herren Jesus Krist,
som urokket står for vist,
falder end hver stjerne.
(DDS 332, v.2)

I trætte og svage af trængselens tørke,
ak, tænker på Himmelens liggendefæ!
Og beder alvorligt, at Jesus vil styrke
de rystende hænder og bævende knæ,
at ingen skal slippe
den evige klippe,
at ingen tilbage til Sodoma vender
og løbet med skamme på halvvejen ender!
(DDS 272, v.4)

-

Forslag til motet

1) Peter Heise: Jeg ved hvor glæden har sit hjem (SA+orgel) - DDS 732
(Syv sange. DOKS 1995)

2) Sven Erik Werner: Gud ene tiden deler (SATB) - DDS 661
((Musik i Kirken (MK-B 014))

De to forslag til motet er begge - med godt et århundredes indbyrdes afstand - af dansk oprindelse, Heises sats bygger på egen melodi til det kendte salmevers fra Dybt hælder året i sin gang og giver med sit let romantiske, blidt klingende tonesprog rum for en anderledes indlevelse i salmens ord. I relation til, hvad der oven for er sagt om denne søndags Janus-hoved, vil denne motet pege på den ene af de to veje - nemlig fremad mod jul.

Sven Erik Werners sats over Gud ene tiden deler bygger på salmens melodi, og her evner satsen på en gang at fastholde ro og give den nødvendige fremdrift. Som motet vil satsen med sit tekstgrundlag og sin form pege tilbage - den anden retning, som kendetegner søndagens Janus-hoved.

-

Links

Salmebogen online

FUKs forslag til korsatser