Alle helgens dag (2. tekstrække)

4. november 2018 | Udarbejdet af Eva Thorgaard Jerg og Hans Chr. Magaard

Salmeforslag

Indgangssalme
DDS 732 Dybt hælder året i sin gang

Salme mellem læsninger
DDS 566 Er livet alt lifligt herneden

Salme før prædiken
DDS 575 Din fred skal aldrig vige

Salme efter prædiken
DDS 552 Nu har du taget fra os 

Nadversalme
DDS 561 v.11-13 O kærlighed selv

Udgangssalme
DDS 754 Se, nu stiger solen

 

Allehelgenssøndag er endnu en af de søndage, som lokalt kan have meget forskelligt præg. Vi har valgt at fremlægge et salmevalgsforslag, som er tilrettelagt efter, at en stor del af den menighed, der kommer, er indbudt gennem et allehelgensbrev. For mange af dem er det måske første gang de kommer i kirke efter begravelse. En del vil ikke være særligt gudstjenestevante. Vi har søgt at balancere et salmevalg, hvor i hvert fald noget af melodistoffet vil være kendt, især hvis DDS 575 synges på "Befal du dine veje". Men også hvor vi, hvad indholdet angår, har tilstræbt forandring fra sorgens mørke til (påskemorgens) lys.

Nogle af de "must-haves" salmemelodier er overladt til orgel eller kor som et eller flere af de musikalske led (interludier eller korsatser), der overbeviser om musikkens terapeutiske virkning, og derfor med fordel kan placeres netop ved en allehelgensgudstjeneste.

 

Forslag til motet

Ligestemmigt kor

Lettere:
DDS 553, v. 1 - 3: Min største hjertens glæde
(2 st. + akk. - sats: G. F. Händel)
Noden kan hentes her

Vanskeligere:
Axel Madsen: I er jordens salt fra "Den syvarmede lysestage"
(3 st. a cappella - Ecclesia Forlag EC A1)

DDS 553, v. 1 - 3: Min største hjertens glæde
(Melodi: "Nu blomstertiden kommer" - sats: Svend Prip)
Noden kan hentes her

DDS 561, v. 1 - 3: Jeg kender et land
(Otto Mortensen - Folke- og skolemusik, særhæfte 1983 - Edition WH)

 

Forslag til Introitus

Ligestemmigt kor

Lettere:
DDS 544: Som dug på slagne enge
(SA, a cappella)
Noden kan hentes her

Vanskeligere:
DDS 556, v. 1 og 5-7: I Himmelen, i Himmelen
(Sats: Merete Kuhlmann - 2 st. + orgelledsagelse - Cantorinus 4, no. 16)

 

Blandet kor

DDS 407, v. 3: Jesus! Ja, nu har jeg vundet
(Synges til J.S. Bachs koral "Jesus, bleibet meine Freude"
- Edition Egtved - MK 02,01)

DDS 574: For alle helgen
(R. Vaughan Williams - Edition Egtved - MK 05,03)

 

Links

Salmebogen online

FUKs forslag til korsatser