2. søndag efter helligtrekonger (1. tekstrække)

17. januar 2021 | Udarbejdet af Jesper Stange og Mads Høck

Salmer til dagen

DDS 747 Lysets engel går med glans
DDS 392 Himlene Herre
DDS 384 Til klart Guds ansigt
DDS 319 Vidunderligst af alt på jord
DDS 696 Kærlighed er lysets kilde

Begrundelse for salmevalg: Fra gammel tid er den anden hellig 3 kongerssøndag ægteskabets søndag. Første søndag efter hellig 3 konger er forældreskabets (jfr. søndagenes kollekter). Udover dette tema lægger søndagens markante læsninger op til mange temaer: om den skjulte Gud (man kan ikke se Gud og leve), om kærligheden til Gud som skal komme til udtryk i kærligheden til næsten, om Johannesevangeliets tegn og mange flere. Den, der prædiker, må nødvendigvis vælge og kan så i sit salmevalg være fristet til at kompensere fra det fravalgte, således at vi får sunget, hvad vi ikke når at omtale. Det bærer følgende salmevalg så præg af, ikke nødvendigvis lykkeligt men eksemplarisk!

747 Lysets engel går med glans som et ekko af julens englebudskab og 392 Himlene Herre for at matche formessens majestætiske gammeltestamentlige læsning fra ". Mosebog og derefter 384 Til klart Guds ansigt for at udlægge samme og i direkte forlængelse af epistellæsningen fra Romerbrevet. Efter prædikenen skal både 319 Vidunderligst af alt på jord fastholde prædikenens valg af vand-til-vin-tematikken og føre den op til den gudstjenstlige nutid Med det (sc. Ordet) skabes vin af vand og paradis af ørke. Og endelig skal til slut 696 Kærlighed er lysets kilde erindre om epistllæsningens parænese med Grundtvigs pointe, at kærligheden ikke blot er et krav men lysets kilde, livets krone og lovens fylde. 

-

Forslag til motet (og introitus)

Ligestemmigt kor:

Let:
I.P.E. Hartmann: Kærlighed fra Gud (SA)
Noden kan hentes her

Folkemelodi: Kærlighed fra Gud (SA)
Noden kan hentes her

Middel:
Peter Arendt: O Kristus (SSA)
Noden kan hentes her

Blandet kor:

Maurice Duruflé: Ubi caritas et amor Deus ibi est
(Hvor der er barmhjertighed og kærlighed, der er Gud)

Joh. Seb. Bach: Jesus, hjertets lyst og glæde
(Korkoraler nr. 52)

Begrundelse for motetvalget: "Kærlighed fra Gud" er en yndet salme til vielser jf. ægteskabets søndag. "O Kristus" lovsynger den åbenbarede Kristus guddommelige evner. "Ubi caritas" og "Jesus, hjertets lyst og glæde" lægger sig tematisk til "kærligheden til Gud kommer til udtryk i kærligheden til næsten".

-

Links

Salmebogen online