15. søndag efter trinitatis (2. tekstrække)

20. september 2020 | Udarbejdet af Eva Thorgaard Jerg og Hans Chr. Magaard

Salmeforslag

Indgangssalme
DDS 21 Du følger, Herre, al min færd

Salme mellem læsninger
DDS 441 Alle mine kilder

Salme før prædiken
DDS 411 Hyggelig, rolig

Salme efter prædiken
DDS 364 Al magt på jorden og i Himlen 

Nadversalme 
DDS 476 Kornet, som dør i jorden

Udgangssalme
DDS 680 Jesus, kom dog nær til mig                                                                

 

Salmerne er valgt så de understreger den dobbelte nærhed: Gud som den nærværende Gud, der følger sine som en skygge. Men også, f.eks. i DDS 411, hvor Guds bolig på jorden, Guds kirke bliver et af de steder, hvor vi opsøger Gudsnærværet, hvor vi synger, styrkes, ja hvor Guds sidder lavt men nært bænket hos os. I salmen efter prædikenen leger vi videre med søndagens kerneord og med de spørgsmål og svar, teksterne giver, således at "den gode del" ikke alene er den Maria vælger, men den gode del, det er det, der er blevet os betroet. Vi slutter som vi begyndte med nærværet, som nadveren har styrket os i og endelig DDS 680, hvor gudsnærværet bliver en forsmag på det himmelske.

 

Forslag til Introitus

Ligestemmigt kor

Lettere:
Finn Evald: Jeg løfter mine øjne til bjergene (1-stemmig + orgelledsagelse)
(- fra "12 Miniaturer" - Forlaget Sela - S 1006)

Vanskeligere:
DDS 50, v. 1-2: Under dine vingers skygge (Max Reger - 2 st.+orgelledsagelse)
(Nodebilag til "Kor Nyt", 1982  no. 2) - Noden kan downloades her

Blandet kor

DDS 679, v. 1 og 4: Et trofast hjerte, Herre min (SATB a capella)
(Sven Erik Werner: 7 Koralmotetter til Trinitatistiden - Edition Egtved, MK-B014)

eller

Min sjæl, lov Herren - Sl. 103, v. 2 og 5 (SATB a capella)
(Knud Jeppesen - Folke- og skolemusik, årg. II, hæfte 2 - Wilhelm Hansen)

 

Forslag til motet

Ligestemmigt kor

Lettere:
Carl-Bertil Agnestig / Britt G Hallqvist: Marta og Maria (1 st. + akkomp.)
(dansk tekst: Elith Olesen - Vi Synger i Kor, 1- Edition Egtved, MF 329)

Vanskeligere:
Ét fornødent er det ene (DDS 165, v. 3-4) (3 st. a cappella)
(4 Bach-sange, Edition Egtved MS 9 A 13)

Blandet kor

DDS 475: Går det, Herre, som jeg vil
(Niels W. Gade - 37 Danske Motetter, side 26 - MK B 001 - Edition Egtved)

Ét er nødigt, det alene (tekst: J. H. Schröder / dansk overs.: Harald Vilstrup)
(J. S. Bach: Kor-koraler, nr. 63, vers 3 og 5 - Edition Wilhelm Hansen)

 

Links

Salmebogen online

FUKs forslag til korsatser