Mariæ bebudelses dag (2. tekstrække)

29. marts 2020 | Udarbejdet af Helle Christiansen og Ole Brinth

Forslag 1 

Præludium:
Johann Pachelbel: Magnificat sexti toni (manualiter)

Postludium:
Johann Pachelbel: Magnificat sexti toni (pedaliter) 

 

Kommentarer: Med Johann Pachelbels (1653-1706) to satser knyttes der an ved dagens evangelium. Magnificat er første ord i Marias Lovsang, når vi synger den på latin. Så her musiceres der ind i og ud over dagens tekst. Men der synges ikke. Der spilles instrumentale satser - som præludium en manualiter-sats og som postludium en pedaliter-sats. Pachelbels satser skriver sig ind i tradition fra hans tid, hvor magnificat tonesattes af en mangfoldighed af komponister med henblik på praktisk brug i gudstjenesten - i et vist omfang formentlig til brug for vekselsang mellem kor (menighed?) og orgel, hvor orgelet har "sunget" dele af Marias lovsang.

 

Forslag 2

Præludium:
Bernhard Lewkovitch: Orgelkoral: Min sjæl du Herren love

Postludium:
Leif Kayser: Improvisation nr. 1. 

 

Kommentarer: Med dette forslag til præ- og postludium indrammes gudstjenesten (også) af værker med en indbyrdes overensstemmelse i henseende til klanglig fylde og klanglig karskhed:

Som præludium en orgelkoral af Bernhard Lewkovitch (f.1927), der i kompositionsmåde er ganske enkel: nærmest en harmonisering af melodien - den tanke kunne komme op, at der her er tale om en moderne dansk satstype, der matcher Bachs Orgelbüchlein. Orgelkoralerne i Orgelbüchein har netop det grundkendetegn, at de fremstår som harmoniseringer af melodierne uden interludier med de forimitationer m.m., som ellers hører genren, orgelkoral, til, men dog er orgelkoraler.

Leif Kaysers (1919-2001) sats er en fri sats i storladent udtryk, kendetegnet ved et stort drive - en uafrystelig fremdrift.

 

Andre musikforslag 

Muligt instrumentalstykke efter prædikenen:
Johs. Brahms: orgelkoral Es ist ein Ros entsprungen 

 

Kommentar: Fra Johs. Brahms (1833-1897) sidste opus, der rummer elleve satser af stor skønhed, foreslås her satsen over melodien til En rose så jeg skyde, for på denne måde at antyde julen og julens glæde i svøb.

 

Tekst til meditation / Improvisation

"Jeg opretter min pagt med dig og dine efterkommere
i slægt efter slægt, en evig pagt:
Jeg vil være din og dine efterkommeres Gud." 
(1 Mos 17,7)