Søndag seksagesima (2. tekstrække)

16. februar 2020 | Udarbejdet af Ulla Salicath og John Frandsen

forslag 1

Præludium:
Emil Sjögren: Legende I i C-dur, op. 46, hæfte 1

Postludium:
J. S. Bach: Liebster Jesu, wir sind hier (BWV 731)
(Edition Peters bd. 5, s. 105, nr. 5) / (Bärenreiter bd. 3, s. 61)

 

Forslag 2 - ny musik

Præludium:
John Frandsen: Jeg fryser i mit verdensskrud
(mezzo og orgel - tekst: Simon Grotrian)
Noden kan hentes her

Postludium:
Sven-Erik Werner: Ciaconetta
(af Introduction to the contemporary organ II, Edition Samfundet)

 

Tekst til meditation / improvisation

Kære Vorherre, Jesus Kristus, livet er en hobby for dem, hvis vingeknopper skyder i sjælen.

Vi beder om forankring oven på graven, hvor duerne er fløjet. Vi beder om kærlighed så  hjerterne kan folde sig ud i rislende træer, der skygger for diamantsolens evige stråler. Kald os hjem, når du behøver os hos dig. Hjælp os i verden, hvor fartstriberne ses overalt, selv på tv-skærmen.  Fødderne træder i angst over planeten, hvert skridt er at forlade en blodblomst. Hjælp dine små, fordi fortabelsen lurer bag slidte hjørner. Vi beder om sjælerødder på kloden. Vi beder om dit rige hér i verden.

af Simon Grotrian: Citroner til Vorherre. Bringes med tilladelse
 

Kommentarer til musikforslag:

Det overordnede tema er anslået i salmen "Her vil ties, her vil bies". Tålmodig venten i tro og tillid til Ordets egen kraft og vækst. Men søndagen rummer desuden en interessant spænding imellem denne stemning og episteltekstens næsten fundamentalistiske krav til lydighed mod skriften. Denne spænding kommer poetisk til udfoldelse i Sarvigs vintersalme: "Du ser ham kun, hvis du er ren!" 

Alle musikforslagene bæres på sin vis af en pietistisk grundtone, af en "hjertets længsel". Både Grotrian og Sarvig kan læses som moderne pietister, og Grotrians slægtskab med Brorson er åbenbart, både i teksternes form og indhold.  

Palestrinas motet "Sicut cervus" er særligt relevant, hvis man samtidig vælger "Som tørstige hjort..." som fællessalme.