2. søndag i advent (2. tekstrække)

8. december 2019 | Udarbejdet af Ulla Salicath og John Frandsen

Forslag 1

Præludium:

Niels W. Gade: Af højheden oprunden er (orgelkoral)
(44 orgelkoraler, Edition Egtved)

Postludium:

Léon Boëllmann: Menuet gothique (af Suite Gothique

 

Forslag 2 - mere krævende

Præludium:

Johann Seb. Bach: Wachet auf! ruft uns die Stimme (BWV 645)

Postludium:

John Frandsen: Af højheden oprunden er (orgelkoral)
Noden kan hentes her

 

Forslag 3 - for kor og orgel

Præludium:

John Frandsen: Gør dig rede, bliv lys!
Noden kan hentes her

Postludium:

Gabriel Fauré: Benedictus (af Messe Basse)
(enten i den originale sats for lige stemmer eller i Anders Öhrwalls 4-stemmige arrangement) 

 

Andre musikforslag

Interludium

Niels W. Gade: Benedictus (kor og orgel) 

Bereite dich, Zion (alt-arie fra J.S.Bach: Juleoratorium

 

Kommentarer til musikforslag: Denne søndags spændingsfelt mellem mørke og lys, mellem trøstesløshed og forventning, mellem overfladiskhed og forberedthed, giver plads til mange forskellige musikalske associationer. Fra den ubetingede glade forventning (Fryd dig, Zion!) over selvransagelsen (Den store mester) til det nærgående krav om at være parat (Gør dig rede, bliv lys!). 

I adventstiden foretrækker jeg at bruge kor og vokalsolister i størst muligt omfang. Benedictus-satser fra alle tider er mulige valg i adventstiden som helhed - og på denne søndag i særdeleshed. Vælger man en rent instrumental løsning, vil jeg foretrække en bevægelse fra mørke mod lys, fra indadvendt (præludium) til udadvendt (postludium).

 

Tekstforslag til meditation/improvisation 

Vil vor morgen ej frembryde 
os at fryde? 
Jesus, livets sol og glans! 
Jeg er kold og mørk i sindet, 
helt forblindet, 
strål dog ind i sjæl og sans! 

Vor fornuft har aldrig givet 
lys og livet, 
Jesus selv i sjælen må 
som den blide sol opdage1  
og forjage 
sikkerhed af hjertets vrå. 

Af "Vægter! Vil det mørke rige..."
DDS nr. 619 v. 2 og 5
Richter 1704 / Brorson 1734