2. juledag (1. tekstrække)

26. december 2020 | Udarbejdet af Helle Christiansen og Ole Brinth

Forslag 1

Præludium:
Johs. Brahms: Es ist ein Ros entsprungen
- fra Elf Choralvorspiele

Postludium:
Max Reger: Benedictus op. 59 nr. 9

 

Forslag 2

Præludium:
Carl Nielsen: Præludium i fis mol

Postludium:
Bernhard Christensen: Den yndigste rose er funden
(47 Danske orgelkoraler)

 

Fælles for de to første forslag er klange med hjemsted omkring forrige århundredeskifte. Brahms sats udviser en fin balance mellem melodiske og harmoniske udtryksmidler, der på sæt og vis kan genfindes hos Reger i Benedictus. Regers værk knytter an ved messeleddet med teksten "Velsignet være han, som kommer, i Herrens navn" - en ordlyd, der genfindes i det ovenfor citerede brudstykke af Sl. 118.

Fælles for de to sidste er at vi her er inden for kredsen af danske komponister fra 1900-tallet. Carl Nielsens udtryksfulde fis-mol præludium går i et lille stykke tid på stærkt lysende vis over i dur ... de mørkere farver må vige, og da de viger, er lyset mættet. Med Bernhard Christensen står vi med det helt genuine efter-Laubske udtryk, der med styrke sætter sig igennem i et ny-klassisk sprog og som sådan i et afklaret og på sin vis universelt plan.

 

Andre musikforslag

Interludium (muligt instrumentalstykke efter prædikenen)

Ejvin Andersen: Den yndigste rose er funden
- fra 47 Orgelkoraler af nutidige danske komponister. København 1947.

 

Skriftsted som inspiration til at musikalisere/improvisere over

"Herre frels dog.
Herre lad det lykkes.
Velsignet være han, som kommer, i Herrens navn"
(Sl 118, 25)