21. søndag efter trinitatis (1. tekstrække)

10. november 2019 | Udarbejdet af Ingrid Lisby Schmidt og Lasse Toft Eriksen

Forslag 1

Præludium:

N.O. Raasted: Præludium i a-mol
(Trykt bl.a. i Dansk Orgelmusik I, Kirkemusikforlaget)


Postludium:

C. Franck: Stykke i D-dur fra Lorganiste
Noden kan bl.a. hentes her

 

Forslag 2 - Mere krævende

Præludium:

Rued Langgaard: Præludium i E-dur
(11 stykker for orgel, Edition Egtved)


Postludium:

Chr. Fink: Tonestykke i E-dur (Fra Fünf Tonstücke für die Orgel)
(Musik zu Kasualien, heft 4, Carus)

Orgelkoraler til dagen

Hvo ikkun lader Herren råde
- Joh. Seb. Bach (Orgelbüchlein)
- Georg Böhm (partita)
- N. W. Gade
- P. Heise (44 orgelkoraler)
- Max Reger (30 kleine choralvorspiele)

Et trofast hjerte, Herre min
- Jesper Madsen (9 orgelkoraler)
- Henning Riiser (orgelkalender)

 

Bibeltekst som inspiration til at musikalisere/improvisere over

Herre min Gud,
jeg råbte til dig om hjælp,
og du helbredte mig.
Herre, du løftede mig op fra dødsriget,
du lod mig leve, jeg gik ikke i graven.
(fra Davids Salme 30)

 

Kommentar: Gud som helbreder, Gud som beskytter og Gud som det gode midt i ondskaben har været stikord i valget af dagens musikforslag.