11. søndag efter trinitatis (1. tekstrække)

1. september 2019 | Udarbejdet af Morten Thaysen og Christian Blom Hansen

Forslag 1

Præludium:

Francois Couperin: "Kyrie", 1. Kyriesats af Messe lusage des Couvents

Postludium:

Francois Couperin: "Fugue sur la Trompette", 2. Kyriesats af Messe lusage des Couvents

Kommentar: Kyrieteksten "Herre, forbarm dig" er ligesom tolderens "Gud, vær mig synder nådig!" en anråbelse af Gud om barmhjertighed og tilgivelse for vore synder.

 

Forslag 2- mere krævende

Præludium:

I. L. Emborg: "Hyggelig, rolig"
(26 koralforspil, Wilhelm Hansen)

Postludium:

N. O. Raasted: "Grave", 1. sats af Sonate nr. 3, op. 33
(Dansk orgelmusik I, Kirkemusikforlaget)

Kommentar: To satser af to samtidige danske komponister kan danne ramme om gudstjenesten. Emborgs orgelkoral over "Hyggelig, rolig" er komponeret i en stilfærdig, senromantisk stil. Især teksten i salmens sidste vers knytter sig fint til evangelieteksten. Raasteds værk er i et anderledes dramatisk tonesprog, med mindelser om Reger, og kan høres som en kraftfuld anråbelse af Gud.


Andre musikforslag

Interludium:

Joh. Seb. Bach: "Erbarm dich mein, o Herre Gott" BWV 721
(Bärenreiter bind 3)

Kommentar: Denne meget smukke og stilfærdige orgelkoral er, ligesom Kyrie,  en bøn om barmhjertighed og tilgivelse for vore synder.