Søg i helligdagene

 

9. søndag efter trinitatis (1. tekstrække)

18. august 2019 | Udarbejdet af Helle Christiansen og Ole Brinth

Forslag 1

Præludium:

J.C.F. Fischer: Præludium i Es-dur.
(- fra Ariadne Musica udgivet i serien Liber organi som bd. VII. Edition Schott 2267)

Postludium:

J.C.F. Fischer: Fuga i Es-dur.
(- fra Ariadne Musica udgivet i serien Liber organi som bd. VII. Edition Schott 2267)

Kommentar: J.K.F. Fischer (1650-1746) udgav med samlingen "Ariadne Musica" en række korte præludier og fugaer, ordnet i toneartsrækkefølge. Rækken er ikke komplet og udviser i øvrigt den ejendommelighed, at der i rækken af skiftende dur- og mol-tonearter optræder et særligt "sæt" i den frygiske toneart.

Med "sættet" i Es-dur foreslås et præludium og en fuga i en fremadrettet, udadvendt, frimodig tone med et klart præg af det flotte. Glæden klinger igennem i disse to Es-dur satser. Ikke den forsigtige, stille glæde. Men den flot iklædte glæde, der vil verden noget. Es-dur synes at være tonearten for dette grundpræg i det system af toneartskarakteristik, som trivedes blandt den tids komponister.

Dette glædens grundpræg stemmer med dagen, der - som det forslås - gerne kan indledes med lovsangen "Lover den Herre", og i øvrigt er præget af forundring og livsglæde givet gennem den frihed, som dagens evangelium forkynder.

 

Forslag 2 - Mere krævende

Præludium:

J.G. Walther: Lover den Herre
(- fra Orgelkoraler til Kirkeåret. Edition Wilhelm Hansen)

Postludium:

J.G. Walther: Concerto del Sigr. Torellti, appropriato all Organo.
(- fra J.G. Walther Orgelkonzerte. Bärenreiter 1920)

Kommentar: Her foreslås dagen indledt med lovsangen i fuld klang med en orgelkoral af J.G. Walther (1684-1748) over Lover den Herre. Hvis salmen synges som forslået, står orgelkoralen som en storladen optakt til dette. Hvis salmen ikke vælges, kan orgelkoralen stadig gøre god fyldest som præludium og give god mening i fald dagens tone generelt er præget af tak. Postludiet af samme komponist giver ud fra det fælles stilpræg med præludiet en fin fælles klang i gudstjenestens ramme. Det fælles stilpræg følges bevidst ikke af en fælles form: Præludiets koralbundne form er anderledes end postludiets form, der knytter an ved baroktidens koncertform.

 

Andre musikforslag

Interludium (muligt instrumentalstykke efter prædikenen)

Aksel Andersen: Salmeforspil til Hvo ikkun lader Herren råde
(- fra  35 forspil til melodier i Den Danske Koralbog
Musikhøjskolens Forlag, Egtved Danmark)

Kommentar: Der er her valgt et kort og helt egenartet stykke orgelmusik: et enstemmigt forspil til salmen "Hvo ikkun lader Herren råde". Med en ubrudt bevægelse i ottendedele er der her broderet den fineste melodilinje, der på en gang pakker melodien ind og pakker melodien ud. Det vedholdende er her i fokus og klinger med dette fint sammen med dagen. Der er - som man vil vide, hvis man har set forslag til 5.s.e.t. - med dette forslag tale om "genbrug" og dermed mulighed for at trække linier mellem to søndages indbyrdes nuancerede, men alligevel til en vis grad ens retning og præg.


Skriftsted som inspiration til at musikalisere/improvisere over

"For engang var I mørke,
men nu er I lys i Herren;
lev som lysets børn."
(Ef. 5, 8)