Sidste søndag i kirkeåret (2. tekstrække)

22. november 2020 | Udarbejdet af Helle Christiansen og Ole Brinth

Forslag 1

Præludium:
Jens Ramsing: Orgelkoral: Dommer over levende og døde (KDDS 87)
(- fra 35 danske orgelkoraler)

Postludium:
J.S. Bach: Orgelkoral: Das alte Jahr vergangen ist
(fra Orgelbüchlein)

 

Med to klangligt og satsteknisk helt forskellige satser peges der her ud i flere retninger.

Jens Ramsings orgelkoral over Dommer over levende og døde giver forklang til dagens tekster med de tekstdele, der bæres ind i gudstjenesten gennem salmemelodien, mundende ud i lovsangen:

"- alle knæ på jorden skal sig bøje,

dybt i solopgangen fra det høje." (DDS 276, v. 4)

Bachs orgelkoral hører ret beset mere til ved det verdslige nytår, men gør god fyldest på sidste søndag i kirkeåret. Tonesproget appellerer til eftertanke.

Præludiet peger frem - postludiet tilbage. Ganske i samklang med søndagens Janus-hoved.

(NB: den omvendte rækkefølge kunne ligefuldt give mening alt efter den retning, der samlet set lægges i højmessen).

 

Forslag 2

Præludium: 
Cesar Franck: Prière

Postludium:
Cesar Franck: Non troppe lento

(- fra Cesar Franck: LOrganiste bd. 1., kapitlet "Sept piéces en mi mineur et mi majeur" henholdsvis nr. 3 og 4.).

 

Blidt klingende satser med en stilistisk sammenhæng, der sætter en samlet ramme for gudstjenesten.

Rammen giver en fremadrettet retning med det skift fra mol til dur, der følges op af en udtryksfylde i det melodisk-harmoniske. Satserne er tænkt som stående i et forløb. Det høres, og det understøtter en stigende kurve i gudstjenestens samlede retning.

I relation til talen om Janus-hoved giver præludiet her mest rum for det tilbageskuende og postludiet til det fremadskuende.

 

Andre musikforslag

Interludium (muligt instrumentalstykke efter prædikenen):
Erik Norby: Choral
(- fra  Chromatikon. Samfundet til udgivelse af dansk musik)

 

Dette forslag står som "genbrug" fra undertegnedes forslag til 16. s.e.t., fordi netop søndagens Janus-hoved synliggøres gennem en samtidighed for det forgængelige og det fremvoksende.  Norby evner med sit tonesprog, der på en gang er skarpt og føjeligt, på underfundig vis samtidigt at give udtryk for og rum til vækst og et efterårets vemod.

 

Bibeltekst som inspiration til at musikalisere/improvisere over

"Dette siger Herren:
"Stil jer ved vejene, og se jer om;
spørg efter de gamle stier;
følg vejen til det gode,
så skal I finde hvile for jeres sjæle!""
(Jer 6,16)