15. søndag efter trinitatis (2. tekstrække)

20. september 2020 | Udarbejdet af Eva Thorgaard Jerg og Hans Chr. Magaard

Forslag 1 - vanskeligere

Præludium
Jesper Madsen: Orgelkoral over "Et trofast hjerte, Herre min"
(fra "9 Orgelkoraler" - MK-C010 - Edition Egtved)

Postludium
Couperin: Dona nobis pacem - Dialoque sur les Grands Jeux
(fra "Messe à Lusage des Couvents" - flere forskellige udgaver)

 

Kommentar: Præludiets tekstgrundlag, salmen "Et trofast hjerte, Herre min" kunne have været valgt som én af dagens salmer. Med sin inderlighed understreger salmens melodi et af hovedemnerne i dagens tekster, "at være Gud nær", i Hans Christensen Sthens tekst udtrykt i salmens vers 2: "Den kærlighed, du har til mig, har os tilsammen bundet".

Som postludium er valgt én af de store grands jeux-satser fra én af Couperins to orgelmesser. Med sin fundamentale storhed giver satsen et glimrende udtryk for gudsnærværet som en forsmag på det himmelske, med alt hvad dertil hører af storladen musik.

 

Forslag 2 - enklere

Præludium
Mogens Wöldike: Orgelkoral over "Hvo ikkun lader Herren råde"
(fra "Orgelkoral til Kirkeåret" - no. 32 - Edition Wilhelm Hansen)

Postludium
Adolf Hesse (bearb. Luigi Picchi): Andante
(fra samlingen "Lux Æterna" - Gehrmanns Musikforlag)

 

Kommentar: Heller ikke dette præludiums tekstgrundlag genfindes i det aktuelle salmevalg til dagen, men kunne have gjort det! Salmebogens no. 32, "Hvo ikkun lader Herren råde" bygger på Salme 55, hvis centrale emne er at sætte al sin lid til Herren og være "fornøjet med Guds vej!".

Som udgangsmusik (postludium) er valgt en stilfærdig, bred og rolig sats, der i al sin enkelhed understøtter udsagnet om at være Gud nær og at fornemme den virkning, musikken har til, at vi lader hvilen falde på os.

 

Andre musikforslag

Interludium (muligt instrumentalstykke efter prædikenen)
Percy Whitlock: Andante Tranquillo
(no. III af "Five Short Pieces for Organ" - Oxford University Press, 1930)

 

Skriftsted som inspiration til at musikalisere/improvisere over
"Jeg tror, at Jesus Kristus er Guds søn"
(Apostlenes Gerning 8,37)

eller

"Ét er fornødent"
(Lukasevangeliet 10,41)