8. søndag efter trinitatis (2. tekstrække)

2. august 2020 | Udarbejdet af Helle Christiansen og Ole Brinth

Forslag 1

Præludium:
Finn Viderø: Jeg ved på hvem jeg bygger
(44 danske orgelkoraler)

Postludium:
Joh. G. Walther: Concerto del. Sigr. Torelli appropiato all´ Organo
(Joh. G. Walther: Orgekonzerte Bärenreiter 1920)

 

Forslag 2 - mere krævende

Præludium:
N.O. Raasted: Du Herre Krist 
(47 Danske orgelkoraler)

Postludium:
Max Reger: Canon
(- fra Orgelstücke op.59 Heft 1)

 

De to forslag til præ- og postludium har begge orgelkoraler til indledning og frie orgelstykker til afslutning. Orgelkoralerne bygger begge på melodier til salmer, der har troen og troens faste grundvold som bærende tematik.

De frie orgelstykker er frie i den forstand at de er ubundne af salmemelodistof. Walthers koncertsats er frit gående og kan høres som billede på den af troen frisatte. Stilistisk består der et vist slægtskab mellem Viderøs og Walthers sats. Regers kanon er nok ubundet af salmemelodistof, men kan siges at være bundet i den forstand at en kanon er en formtype der binder stemmer tæt til hinanden. Fra baroktiden kendes den symbolske forståelse af kanonen som udtryk for / billede på mennesket som forbundet med Kristus gennem troen. Stilistisk består der en vis samklang mellem Raasted og Reger - Raasted var da rent faktisk også elev af Reger.

 

Andre musikforslag

Interludium (muligt instrumentalstykke efter prædikenen):

Tage Højby Nielsen: Gud skal alting mage
(47 Danske orgelkoraler)

 

Skriftsted som inspiration til at musikalisere/improvisere over

"Vær modige og stærke! Vær ikke bange, og lade jer ikke skræmme af assyrerkongen og hele den hær, han har med sig; for den, der er med os, er større end den, der er med ham!"
(2. Krøn. 32,7)