4. søndag efter påske (2. tekstrække)

29. april 2018 | Udarbejdet af Eva Thorgaard Jerg og Hans Chr. Magaard

Forslag 1

Præludium:
Jesper Madsen: Orgelkoral over "Nu vågne alle Guds fugle små" 
(44 Danske Orgelkoraler, Edition Egtved, MK-C003)

eller

Johann Buttstedt: Orgelkoral over "I dødens bånd vor frelser lå" 
(Orgelkoraler til Kirkeåret no. 33b, Edition Wilhelm Hansen)

Postludium:
J. S. Bach: Præludium i d-mol fra "8 Små Præludier og fugaer"
(Peters, bd. VIII, nr. 2)

Kommentar:
Med valget af Jesper Madsens orgelkoral understreges bevægelsen fra død til liv i naturen, medens valget af orgelkoralen "I dødens bånd" betoner opstandelsesbevægelsen. Bachs præludium i d-mol relaterer tonalitetsmæssigt til udgangssalmens toneart, hvorved der dannes et tonalt roligt og afbalanceret plan i gudstjenestens slutning.

Forslag 2 - mere krævende

Præludium:
Johannes Nørgaard: Orgelkoral over "Nu blomstertiden kommer"
(44 Danske Orgelkoraler, Edition Egtved MK C-003)

Postludium:
N. W. Gade: Tonestykke no. 1 i F-Dur (evt. kun takt 1 - 74)

Kommentar:
Johannes Nørgaards orgelkoral bygger på den tyske folkevisemelodi fra Nürnberg, som vel fortsat af mange foretrækkes som melodi til denne salmetekst. Gades Tonestykke i F-Dur kan i fuld længde forekomme vel langt til gudstjenestebrug (såfremt menigheden bliver siddende). Alternativt kan de anførte 74 takter spilles, idet det er muligt at indføje fermat og helslutning ved overgangen fra takt 73 til 74.

Andre musikforslag

Interludium (muligt instrumentalstykke efter prædikenen):

F. Mendelssohn: Andante tranquillo fra Sonate nr. 4 i A-Dur

Skriftsted som inspiration til at musikalisere/improvisere over:

Jesus siger: Jeg er vejen, sandheden og livet; ingen kommer til Faderen uden ved mig.
(Johannes evangeliet 14,6)