Palmesøndag (2. tekstrække)

5. april 2020

Kaarina Kaikkonen: And It Was Empty. 2006 

Et stort rum med en landskabslig-nende installation bestående af jakker, arrangeret på gulv og væg med perspektivisk virkning. Hver jakke repræsen-terer et menneske. Det er en vældig folkeskare - som et menneskehav, der når til verdens ende. Også i himlen er der trængsel. Alle har efterladt deres jakker for derefter at forsvinde dybt ind i det fjerne. Hvad er det, der har draget dem? 

(Udvalgt og kommenteret af Bodil Sohn)

Værker af billedkunst er gengivet med hjemmel i ophavsretslovens aftalelicensbestemmelse i § 24a, og rettighedshavere skal henvende sig til Copydan BilledKunst, Østerfælled Torv 10, 2100 København Ø/eller på billedkunst@copydan.dk for udbetaling af vederlag. Fotografier er ikke omfattet, og henvendelse herom skal ske til KMKC"