Søndag seksagesima (2. tekstrække)

16. februar 2020

Albrecht Dürer: Den store græstørv. 1503

Akvarellen her er en minutiøs skildring af noget jord og nogle planter - mælkebøtter, vejbred, hundegræs, tusindfryd... Billedet er en fortælling om planteverdenens forunderlige kraft: At et lille uanseligt plantefrø, efter at være begravet i den mørke jord, kan spire og udvikle sig, gennembryde jordskorpen, vokse og strække sig mod lyset. Og danne blomst og sætte frø. Hvor kommer denne kraft fra? Denne vilje til vækst?

 

(Udvalgt og kommenteret af Bodil Sohn)

 

 

Værker af billedkunst er gengivet med hjemmel i ophavsretslovens aftalelicensbestemmelse i § 24a, og rettighedshavere skal henvende sig til Copydan BilledKunst, Østerfælled Torv 10, 2100 København Ø/eller på billedkunst@copydan.dk for udbetaling af vederlag. Fotografier er ikke omfattet, og henvendelse herom skal ske til KMKC"