15. søndag efter trinitatis (2. tekstrække)

20. september 2020

Hans Peter Feldmann: Uden titel. U. å.

To telefoner. Og to telefonrør - direkte forbundet med hinanden... Tænk, hvis den, jeg ringer op, viser sig at være så tæt på mig... Tænk, hvis den stemme, jeg forventer at høre i telefonen, viser sig at komme fra én, som er mig så nær... Tænk, hvis den, som lytter på mig i telefonen, viser sig at være mig så nær...

 

(Udvalgt og kommenteret af Bodil Sohn)

 

Værker af billedkunst er gengivet med hjemmel i ophavsretslovens aftalelicensbestemmelse i § 24a, og rettighedshavere skal henvende sig til Copydan BilledKunst, Østerfælled Torv 10, 2100 København Ø/eller på billedkunst@copydan.dk for udbetaling af vederlag. Fotografier er ikke omfattet, og henvendelse herom skal ske til KMKC"