6. søndag efter påske (2. tekstrække)

24. maj 2020

Bjørn Nørgaard: Overhældning. 1967 

En firkantet kasse er blevet overhældt med flydende, hvid gips; kassen er fyldt op af den hvide masse, som derefter er flydt over og har dannet en sø af størknede gipsdønninger. Nu anes kassen kun som en klods under gipsens hvide, størknede form. Gips og kasse er blevet ét - én overflade, én samlet form. Uadskillelige. Kassen er for altid omdannet og skjult i den hvide farves masse - og det uformelige, hvide er nu bundet til en form.

 

(Udvalgt og kommenteret af Bodil Sohn)

 

Værker af billedkunst er gengivet med hjemmel i ophavsretslovens aftalelicensbestemmelse i § 24a, og rettighedshavere skal henvende sig til Copydan BilledKunst, Østerfælled Torv 10, 2100 København Ø/eller på billedkunst@copydan.dk for udbetaling af vederlag. Fotografier er ikke omfattet, og henvendelse herom skal ske til KMKC"