15. søndag efter trinitatis (2. tekstrække)

 

Eva Thorgaard Jerg

Født 1968
Barselsvikar i Aabenraa sogn 1996-1997
Sognepræst i Ensted sogn 1997 - 2008
siden 2008 sognepræst v. Christianskirken, Fredericia

Cand. theol 1996.
Skrev speciale om salmevalg historisk og aktuelt.

Medlem af stiftsudvalget for præster-organister i Haderlev Stift (2002-)

Medinitiativtager til salmesangens søndag (fra 2008 - se Haderslev Stifts hjemmeside)

I bestyrelsen for Forum Musik-telogi (2009 -)

Præst i DR Kirken februar 2007 og december 2009.

 

Hans Chr. Magaard

Født 1947.

Cand. Phil i Musik fra Århus Universitet (1972) og Kirkemusikalsk Diplomeksamen fra Vestjysk Musikkonservatorium (1975).

Adjunkt ved Jelling Statsseminarium (1972-76)

Organistansættelser ved Herning Kirke (1976-1984), Haderslev Domkirke (cantor ved domkirken, 1988 - 1999) samt ved Christianskirken, Fredericia (2002 - 2008)

Lærer i Kirkemusikalske Fag ved Vestjysk Musikkonservatorium siden 1972.

Lærer, Afdelings- og Studieleder ved Løgumkloster Kirkemusikskole (1983 - 2002 og 2006 - 2009)

Medforfatter til "Håndbog for Korledere".

Medlem af redaktionsudvalget for serien Musik i Kirken (Edition Egtved), 1985 - 1996.

Medlem af redaktionsudvalget for "Gud ske tak og lov, Den danske Salmebog for Børn og Unge"

(Det Kgl.Vajsenhus Forlag, 1993) samt for "Den Lille Koralbog (Edition Egtved, 1993)

Medlem af Musikudvalget under Biskoppernes Alterbogsudvalg /1991-1994);

Medudgiver af Musiktillæg I og II til Gudstjenesteordning (1994).

Projektmedarbejder og koordinator for Nordisk Kirkemusik Symposium (1994 - 2004) og som sekretær for Nordisk Kirkemusikråd (2000-2004).

Projektmedarbejder for Folkekirkens kirkemusikskoler 2007-2009.

Siden maj 2009: korkonsulent for Folkekirkens Ungdomskor.

Har medvirket ved grammofon- og CD-indspilninger samt i radio- og TV-produktioner for DR-TV.

 

BODIL SOHN

Billedkunstner. Født 1955.

Uddannet hos maleren og grafikeren Karen Højgaard, København 1976-81, og på Det Jyske Kunstakademi, Århus 1981-85.

Arbejder som billedkunstner med maleri og fotografi.

Debuterede på Charlottenborgs Forårsudstilling 1981 og har siden udstillet i ind- og udland. Repræsenteret på Silkeborg Kunstmuseum.

Har bl.a. modtaget Dronning Ingrids Romerske Fond 1999, Georg Harms Fond 2001,  Statens Kunstfond arbejdslegat, 2003 og Statens Kunstfond rejselegat, 2007.

Medlem af Kunstnersamfundet, Billedkunstnernes Forbund BKF og Kunstnersammenslutningen Guirlanden.

www.bodilsohn.dk