25. søndag efter trinitatis (1. tekstrække)

17. november 2013

Denne hellige lektie skriver profeten Esajas:
Det er mig, der trøster jer,
hvordan kan du da frygte for mennesker, der dør,
for menneskebørn, der svinder bort som græsset?
Hvordan kan du glemme Herren, der skabte dig,
som spændte himlen ud
og grundlagde jorden.
Hvordan kan du dagen lang frygte
for undertrykkerens rasen?
Når han vil til at ødelægge,
hvad bliver der da af undertrykkerens rasen?
Snart bliver den lænkede løst,
han skal ikke dø og gå i graven,
han skal ikke mangle brød.
Jeg er Herren din Gud,
som pisker havet op,
så bølgerne larmer,
Hærskarers Herre er hans navn.
Jeg lægger mine ord i din mund
og skjuler dig i skyggen af min hånd;
jeg spænder himlen ud og grundlægger jorden
og siger til Zion: Du er mit folk. Es 51,12-16

Epistlen skriver apostlen Paulus i sit første brev til thessalonikerne: Brødre, vi vil ikke, at I skal være uvidende om dem, der sover hen, for at I ikke skal sørge som de andre, der ikke har noget håb. For så sandt som vi tror, at Jesus døde og opstod, vil Gud også ved Jesus føre de hensovede sammen med ham. For det siger vi jer med et ord af Herren: Vi, der lever og endnu er her, når Herren kommer, skal ikke gå forud for de hensovede. For Herren selv vil, når befalingen lyder, når ærkeenglen kalder og Guds basun gjalder, stige ned fra himlen, og de, der er døde i Kristus, skal opstå først. Så skal vi, der lever og endnu er her, rykkes bort i skyerne sammen med dem for at møde Herren i luften, og så skal vi altid være sammen med Herren.Trøst derfor hinanden med disse ord.1 Thess 4,13-18

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: Når I derfor ser Ødelæggelsens Vederstyggelighed, som der er talt om ved profeten Daniel, stå på hellig grund - den, der læser dette, skal mærke sig det! - da skal de, der er i Judæa, flygte ud i bjergene; den, der er på taget, skal ikke gå ned og hente noget i huset; og den, der er ude på marken, skal ikke gå hjem og hente sin kappe. Ve dem, der skal føde, og dem, der giver bryst i de dage. Bed til, at jeres flugt ikke skal ske om vinteren eller på en sabbat. For da skal der være en stor trængselstid, som der ikke har været magen til fra verdens begyndelse indtil nu og heller aldrig vil komme. Og hvis de dage ikke afkortedes, blev intet menneske frelst; men for de udvalgtes skyld vil de dage blive afkortet. Hvis nogen da siger til jer: Se, her er Kristus! eller: Her er han! så tro det ikke;  for der skal fremstå falske kristuser og falske profeter, og de skal gøre store tegn og undere for om muligt at føre selv de udvalgte vild. Nu har jeg sagt jer det forud. Siger de derfor til jer: Se, han er i ørkenen! så gå ikke derud. Eller: Se, han er i kamrene! så tro det ikke.  For som lynet kommer fra øst og lyser helt om i vest, sådan skal også Menneskesønnens komme være. Hvor ådslet er, dér vil gribbene flokkes. Matt 24,15-28

 

Teksten er hentet fra Bibelen i autoriseret oversættelse af 1992, og den gengives efter tilladelse fra Det Danske Bibelselskab.
© Det Danske Bibelselskab 1992.