17. søndag efter trinitatis (1. tekstrække)

13. oktober 2019 | Udarbejdet af Eberhard Harbsmeier og Poul Skjølstrup Larsen

Søndagen

Søndagens tema er Guds herlighed og menneskets ydmyghed. Salme 19 slår temaet an med en lovprisning af Guds herlighed. Man føler sig meget lille i forhold til himmelvælvingen, en stærk fornemmelse af, at der er ting der er større end os selv. Himmelens storhed er både truende og befriende. Vi kan ikke skjule os for solens glød, vi føler afmagt. Og dog er der noget befriende i denne afmagt, frihed fra at kredse om os selv og vores lille verden. Ydmyghed er afstandtagen fra denne selvkredsen, åbenhed for det der virkelig er stort. Ydmyghed er derfor forudsætning for sand fællesskab, for den nødvendige mildhed og tålmodighed (Ef. 4). Kun det menneske, der ikke selvkredsende sætter sig selv i centrum, kan fastholde "Åndens enhed med fredens bånd".

Teksten (Luk 14,1-11)

Det handler om forholdet mellem loven og kærligheden. Jesus sætter - til forskel for farisæerne - kærligheden højere end loven. Loven er ikke et formål i sig selv, men er til for kærlighedens eller medmenneskelighedens skyld. Det gælder for sabbat - og i øvrigt alle andre love. Kærligheden er højere en lov, eller også: Man må adlyde Gud mere end mennesker:  "Derfor bør kristne nødvendigvis adlyde deres øvrigheder, medmindre de befaler at synde; da bør de nemlig adlyde Gud mere end menensker (ApG 5)" (Confessio Augustana, Art. 16). Og så handler det om at ydmyge sig selv og at ophøjes. Man kan ydmyge sig selv, men ikke af beregning, det ville være det samme som at ophøje sig selv. Jesus lærer ikke falsk beskedenhed, men ægte ydmyghed. Den kommer af ægte indsigt i Guds storhed og kærlighed til næsten.

Teologisk refleksion over helligdagen

"Et kristenmenneske er en fri herre over alle ting og ingen undergivet. Et kristenmenneske er i alle ting en træl, skyldig at gøre tjeneste, og enhver undergivet. Disse to sætninger findes klart udtrykt hos Paulus i 1. Kor. 12: Jeg er fri i alle ting, og jeg har gjort mig til træl for enhver. Ligeså Rom. 13: I skal ikke være nogen noget skyldig uden det, at I elsker hverandre. Men kærligheden - den er skyldig at gøre tjeneste og er ham undergivet, som den elsker. Således hedder det også om Kristus Gal. 4: Gud har udsendt sin Søn, født af en kvinde og loven undergivet" (Luther: Om et kristenmenneskes frihed).