Pinsedag (1. tekstrække)

9. juni 2019 | Udarbejdet af Ulla Salicath og John Frandsen

Teologiske refleksioner

Pinsen er den mest uhåndterlige blandt vores tre hovedhøjtider. Uanset at åndens fejring handler om noget så konkret som fællesskab og kirkens fødselsdag. Grundtvig har den gode iagttagelse, at Pinsen adskiller sig fra Jul og Påske ved, at der ikke er fortolkende engle til stede ved begivenheden. Ånden kommer over disciplene og Ånden viser sig ved, at folk begynder at tale på deres eget sprog. Det som i Babelsmyten var en straf, nemlig sprogforvirringen, bliver til en levende mangfoldighed af sprog. Fra solosang til et kor af stemmer. Når man lærer nye sprog, lærer man samtidigt en rigdom af nye iagttagelser, der ligger gemt i sproget. Åndens giver os plads, plads til at forstå og tale sammen om de store og mærkelige ting. Treenigheden er ikke bare en sag mellem Faderen og Sønnen, men også et mellemværende mellem Gud og os, Gud og verden. Vi må tale og synge med og "derfor vil vi med hele din menighed på jorden og i himlen, i kor med alle engle, synge din herligheds lovsang."

Pinsen skal ikke blive endnu en lang klage over kirkens manglende folkelige forankring men derimod en glæde over, hvor rig den Treenige Gud er, som viser sig ikke bare som far og søn men også som den uhåndterlige ånd, der giver os frihed til at tale og forstå med vores hjerte og forstand. I pinsen skal vi takke for, at det ikke er os der holder kirken levende med alle vores initiativer, men alene Guds ånd, der giver os kraft og styrke til at yde vores bedste. I tillid til den Herre. der siger: "Jeres hjerte må ikke forfærdes og være modløst!"

Vi efterlades ikke med et læs af sandheder, så får man mere sandhed end man i øjeblikket har brug for. Så bliver det død viden, der hindrer en i at leve. Vi efterlades med den tro, at sandheden altid skal gives tillige med det liv, der leves. Det er pinsens budskab. Vi er med, vi skal give troen og glæden krop og fællesskab i tillid til at det er ånden der skaber liv og kirke,

Nu spår os mer end englerøst i Jesu navn en gylden høst.