Kristi himmelfartsdag (1. tekstrække)

30. maj 2019 | Udarbejdet af Eberhard Harbsmeier og Lasse Toft Eriksen

Helligdagen

Dagens tema er Guds fravær og Guds nærvær, Gud her på jorden og Gud i himmelen. Dagens budskab er en form for afsked, men også nærhed. . Oprindeligt var fejringen af Kristi Himmelfart tæt forbundet med påskens budskab om opstandelsen.  Først siden 4. århundrede begyndte man at fejre Jesu afsked særskilt fra påskens budskab om Jesu opstandelse, 40 dage efter påske. Hvad der før var en enhed, Jesu opstandelse og Jesu afsked, bliver nu fordelt på to forskellige helligdage.

Teksten (Mark. 16,14-20)

Det handler om Guds højre hånd, om himmelen. Himmelen er symbol for Guds magt (Sl. 110) og samtidigt Guds fravær. Man kan have magt gennem nærvær, og være nærværende ved fravær. Begyndelsen af Apostelens Gerninger (ApG 1, 1-11) taler om de fyrre dage efter påske hvor den opstandne Jesus var blandt sine disciple, han lover ikke Guds Rige her og nu, men Helligåndens komme. Vi skal ikke stirre på himmelen - men Guds nærvær her og nu, der er budskabet af Himmelfart: "Hvorfor står I og ser op mod himlen, galilæere? Den Jesus, som er blevet taget fra jer op til himlen, skal komme igen på samme måde, som I har set ham fare op til himlen". Himmelfart betyder at vende blikket fremad - ikke bagud.

Teologisk refleksion over helligdagen

Den store filosof Immanuel Kant, oplysningens filosof, talte om at mennesket skal ud af selvforskyldt umyndighed og betjene sig af sin egen fornuft. Det er forløjet, at acceptere noget imod sin egen overbevisning, vær modig og betjen jer af jeres egen fornuft, det var Kants valgsprog.  Men samme Kant vil ikke afskaffe himlen af den grund, hans berømte valgsprog lød nemlig: Stjernehimlen over mig - og den moralske lov i mig. De to ting er ikke modsætninger, men to ting der betinger hinanden. Vi skal betjene os af vores egen fornuft og samvittighed, ellers bliver vi uredelige, men vi skal også anerkende det der er højere end os selv, himlen over os - uden denne ærefrygt for en højere magt bliver vore fornuft til vilkårlighed.