Palmesøndag (1. tekstrække)

14. april 2019 | Udarbejdet af Ingrid Lisby Schmidt og Lasse Toft Eriksen

Om dagen palmesøndag i kirkeåret

Palmesøndag er indledningen til den stille uge. I den stille uge er det tiden for fordybelse og eftertanke - og hver dag i den stille uge følger et stykke af Jesu vej til Jerusalem, til lidelse og død på korset. Den stille uge kan tænkes som et billede af en vej, der bliver smallere og smallere og fører hen til Jesu kors og død, og hans ensomhed i lidelsen.

Hver prædiketekst i den stille uge er ladet med indhold og betydning, dels i teksterne fra passionsberetningerne i Det nye Testamente, og dels igennem den rige salmetradition og musikken som hører passionstiden til, især Johan Sebastian Bachs Matthæus- og Johannespassion.

Tekster, ord og toner er knyttet tæt sammen i passionsugens tekster, og på hver sin måde ledsager teksterne, ordene og tonerne os ind i den stille uge. Hver enkelt gudstjeneste i den stille uge skal have sit helt eget præg, ud fra den rige tradition, som vi har at øse af. 

Om teksterne palmesøndag

Der er en tematisk linje i dagens tre tekster, Zak.9,9-10 og Fil.2,5-11 og Matt. 21,1-9: de handler om den sagtmodige konge på æslet (i Zakariasteksten), om Jesu ydmyge vej ned til døden på et kors (Filipperbrevshymnen ) og om Jesu indtog ind i Jerusalem på et æsel, der tolkes af evangelisten som opfyldelsen af den gamle profeti.

Tematisk set handler det om Jesu vej, ned i ydmyghed og lidelse og hans modbillede af et triumftog ind i hovedstaden, der sydede af religiøs og politisk forventning.

Som bekendt er prædiketeksten Matt.21,1-9 også teksten til 1.søndag i advent. Det er således den eneste evangelietekst, som der skal prædikes over to gange i samme kirkeår (bortset fra Luk.2,1-14 som hører til både juleaften og juledag).

Refleksion over prædiketeksten

Palmesøndag hører jeg Matt.21,1-9 som indtoget hen imod Jesu lidelse. Hen imod den vej, som der ikke findes nogen tilbagevej ud af, menneskeligt set.

I adventstiden høres den samme tekst med en anden betoning: om Messias der kommer til verden og opfylder de gamle forventninger.

Et nøgleord i teksterne til palmesøndag er ordet "sagtmodighed". Ordet kan uddybes som "det sagte mod" - det stilfærdige mod, som Jesus viser ved at gå ind i byen.

Der skal et stilfærdigt mod til at gå ind på den vej, som med sikkerhed vil føre til lidelse, dom og død.

Et andet nøgleord er "Jesu vej". Hans vej gik ned til vores veje. Helt ned på de tunge veje. Helt derned, hvor vores mod er sluppet op. Også der har Jesus været.