4. søndag efter helligtrekonger (1. tekstrække)

3. februar 2019 | Udarbejdet af Ingrid Lisby Schmidt og Lasse Toft Eriksen

Om søndagen i kirkeåret

Fjerde søndag efter Hellig tre Konger føjer sig ind i rækken af det variable antal søndage, som falder efter Hellig tre Konger, og i år falder påsken sent. Deraf følger, at der i år er 6 søndage efter Hellig tre Kongers dag.

Det fælles tema for Hellig tre Kongerstiden er Jesu epifani, dvs. hans åbenbaring af sig selv på forskellige måder. Begyndende med Jesusbarnets åbenbaring for de vise mænd (Hellig tre Kongers søndag), Jesus som viste sin tilknytning til sin Faders hus (1.s.e.H3K), derefter Jesu under i Kana (2.s.e.H3K), og hans underfulde helbredelsesmagt (3.s.e.H3K).

Og så følger i prædiketeksten til 4. søndag efter Hellig tre Konger beretningen om Jesu underfulde magt over naturens kræfter, Matt.8,23-27.

Med sine underfulde evner viser Jesus sig som bærer af Guds egen åndelige magt. Han viser sig som et menneske, der er fuldt af Guds kraft.

Så den afsluttende sætning i dagens tekst: "Hvem er han, siden både storm og sø adlyder ham?" kunne stå som overskrift over hele perioden: hvem er Jesus ?

 

Om teksten Matt. 8,23-27

Det er en ganske kort og knapt fortalt underberetning, som foregår mens Jesus og hans disciple er ude på søen i en båd. I det pludseligt opståede uvejr bliver disciplene bange for, om de skal gå under med båden. Paradoksalt nok sover Jesus under  uvejret. Da han bliver vækket af disciplenes bange råb om hjælp, rejser han sig og får blot ved et ord stormen til at lægge sig.

Folks reaktion er forundring: hvem er dog han?

Som genre betragtet er det en beretning om et "natur- under" - dvs. at Jesu magt til at udføre undere også kunne udfoldes overfor elementernes rasen.  Ikke blot helbredelser var inden for Jesu underfulde magt, også noget så voldsomt som storm og uvejr.

I teksten er der en række kontraster:

- den lille båd på den store sø
- Jesu søvn/ ro  contra disciplenes angst/uro
- disciplenes lille tro contra Jesu store tro

 

Refleksion over teksten

Udover at tolke teksten som den står, som beretningen om et sjældent under, hvorved Jesus reddede disciplene og sig selv i båden, kan teksten også læses eksistentielt.

Så handler den ikke blot om det, der skete på et tidspunkt dengang.
Så kan den høres om vores eksistens som en sejlads.
Vi er på livets sejlads - i en lille udsat båd, der let kan væltes i livets storme.
De to sætninger i teksten er en bøn om hjælp og Jesu svar.

Båden er symbol på menneskelivet - og tillige er skibet symbol på kirken.

Der er en irsk bøn som lyder:
O God, thy sea is so great and my boat is so small.