3. søndag efter helligtrekonger (1. tekstrække)

27. januar 2019 | Udarbejdet af Eva Thorgaard Jerg og Hans Chr. Magaard

Teologisk reflektion over helligdagen

Begrebet "den fremmede" står centralt denne søndag. Den fremmede skal I elske. Den, der er dig fremmed - eller din fjende skal du drage omsorg for - og den fremmede er det, der bliver helbredt i evangeliet, ligesom det også er den fremmede, ja repræsentanten for besættelsesmagten, hvis tro roses.

Forud for denne søndag kunne det være inspirationsgivende at slå ordet "fremmed" op i Ordbog over Det danske Sprog. http://ordnet.dk/ods/ Her finder betydninger af ordet "fremmed", der vil kunne matche en bred vifte af teologiske temperamenter og forskellige magelighedsgrader:

- Den fremmede, det kan være en udlænding.

- Det kan gradbøjes, så den, der er fremmed defineres som en, der ikke hører til på et sted, en egn eller i et samfund, kortere sagt: er hjemmehørende andetsteds.

- Den fremmede kan også udvides til at omfatte enhver, som ikke hører til husstanden eller familien.

- Den fremmede kan også bare være en gæst. Og gæster er som regel ikke nogen, der bliver hos os.

- Endelig er der også en udlægning af ordet, hvor det fremmede er det, der ikke vedkommer en. Noget kan være en fremmed, uvedkommende eller usædvanligt.

- Hertil kommer (for egen regning) den mere sjælesørgeriske eller psykologiserende opfattelse af "den fremmede", som det i os, der er os uvelkomment eller det, vi ikke er er "blevet ven med".

Det er klart, at den evangeliske betoning af "den fremmede" er inkluderende og omfattende. Det er muligt, at vi geografisk kan afgrænse, hvem der er fremmede i forhold til Gudsfolket, ja, hvem der ligefrem er så fremmede, at de er fjender i forhold til evangeliet. Men det er ingen afgrænsning i forhold til, hvordan vores forhold til dem skal være. I evangelisk forstand kan intet menneske være os fremmed, i betydningen uvedkommende.

"Du skal elske din fjende". Sådan hedder Christianskirken i Fredericia alterudsmykning af Bjørn Nørgaard (indviet dec. 2007). "Du skal elske din fjende". Det er på én og samme tid den ultimative kærlighedsfordring og Guds ultimative kærlighedserklæring til sit syndige menneske. Os, som kunne have været fremmede for Gud, men som - Gud være lovet - ikke er det, fordi vi er af Gud. Og det var netop for at åbenbare den kærlighed, der rækker (i alle betydninger af ordet!) også til fremmede og fjender, at Gud sendte sin søn til os.