BAGGRUND

Kirkemusikalsk Kompetencecenter (KMKC) ved Syddansk Musikkonservatorium er oprettet af Kulturministeriet med formålet at styrke kirkemusikken i Danmark, herunder at sikre den musikalske fødekæde til de institutioner, der varetager kirkemusikalske uddannelser. Ligeledes skal KMKC sikre koordinering og samordning samt opnå synergi mellem de forskellige uddannelsesretninger og –traditioner på det kirkemusikalske område.

 

FORMÅL

  • Styrke interessen for kirkemusik
  • Styrke fødekæden til de kirkemusikalske uddannelser
  • Fremme samarbejdet mellem de forskellige organisationer og institutioner på det kirkemusikalske område
  • Formidle tilbud om efter- og videreuddannelse for kirkemusikere
  • Synliggøre behovet indenfor det kirkemusikalske område overfor ministerier samt benyttes som sparringspartner af ministerier f.eks. i forbindelse med evaluering af uddannelsesspørgsmål
  • Medvirke til fremme af indsamling og formidling af viden om kirkemusik
  • Være forum for debat og vidensdeling 

 

 

 

Se flere udgivelser