MEDLEMSORGANISATIONER

KMKC varetages af en styregruppe bestående af 1 medlem fra hver af følgende institutioner:

 • Dansk Organist og Kantorsamfund
 • Organistforeningen
 • Dansk Kirkemusikerforening
 • Teologisk Pædagoisk Center
 • Folkekirkens Ungdomskor
 • Løgumkloster Kirkemusikskole
 • Sjællands Kirkemusikskole
 • Vestervig Kirkemusikskole
 • Nordjysk Musikkonservatorium
 • Det Jyske Musikkonservatorium
 • Det Kgl. Danske Musikkonservatorium
 • Syddansk Musikkonservatorium

 

Blandt styregruppens medlemmer er nedsat et initiativudvalg bestående af:

 • Lektor Christian Blom Hansen (Syddansk Musikkonservatorium)
 • Rektor Hans Christian Hein (Løgumkloster Kirkemusikskole)
 • Organist Poul Skjølstrup Larsen (Dansk Organist og Kantorsamfund)