SØgeguide til kirkemusikalske noder

Kirkemusikalske noder findes typisk på musikkonservatorierne, kirkemusikskolerne, universitetsbibliotekerne og folkebibliotekerne. Derudover er der forskellige specialsamlinger samt internettet.

 

SØgning i databaser

Bibliotek.dk
Den store danske biblioteksbase Bibliotek.dk indeholder nodemateriale fra folkebibliotekerne, universitetsbibliotekerne, Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket samt flg. konservatorier: Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, Det Fynske Musikkonservatorium og Det Jyske Musikkonservatorium. Materiale fra disse samlinger kan i stort omfang bestilles via det lokale bibliotek.

Løgumkloster Kirkemusikskole og Kirkemusikalsk Studiecenter (TPC). Materialet kan søges i Bibliotek.dk. Det udlånes ikke, men kan bruges på stedet.

Nordjysk Musikkonservatoriums materiale er ikke offentligt tilgængelig. Materialet kan søges på hjemmesiden og bruges på stedet.

Sjællands Kirkemusikskoles materiale er en studiesamling som ikke er offentligt tilgængelig. Kontaktoplysninger.

Vestervig Kirkemusikskoles materiale er en studiesamling med begrænset udlån. Materialet kan søges på hjemmesiden

Vestjysk Musikkonservatoriums materiale er ikke offentligt tilgængelig. Materialet skal søges og bruges på stedet. Kontaktoplysninger

Internet
På folkebibliotekernes onlinedatabase FreehandmusicBibliotekernes Netmusik ligger mange noder. Derudover kan man finde gratis noder på internettet. Se her.  

Særsamlinger:
Folkekirkens ungdomskors (FUK’s) nodebibliotek indeholder store mængder af  gammel og ny musik. De kan søges på hjemmesiden. Materialet kan ikke lånes, men det kan benyttes på stedet.

 

SØgning i repertoirelister


Orgelmusik

Der findes forskellige håndbøger og vejledninger til repertoire:
En af de største og mest omfangsrige er Klaus Beckmanns Repertorium Orgelmusik 1150-2000, Vol. I-II. Den er udkommet i flere revidere udgaver på forlaget Schott. Den seneste 3. udgave er fra 2001. Første bind har fortegnelser over værker for soloorgel inddelt efter oprindelseslande, mens andet bind indeholder fortegnelser af værker for orgel med andre instrumenter. I mange tilfælde er også angivet oplysninger om forlagsudgivelser.

Dertil kommer et CD-ROM-register udarbejdet af Marco Brandazza, Bibliographie der Orgel. Ein Verzeichnis der Literatur über die Orgel. Seneste udgave er 2. udgave fra 2005. Databasen indeholder over 50.000 titler.

Et tilsvarende engelsksproget og knap så omfattende katalog er Corliss Richard Arnolds Organ Literature – A Comprehensive Survey, Vol. I-II. Den er også udkommet i flere udgaver med den 3. som seneste fra The Scarecrow Press (1995). Første bind er en kortfattet historisk gennemgang af orgelmusikkens historie fra ca. år 1300 og frem til 1995. Andet bind er en værkfortegnelse opdelt ud fra komponistregister.

Nævnes skal også leksikaene Handbuch Orgelmusik (2002) og Lexikon der Orgel (2007). Det er nyttige opslagsbøger om komponisters værker m.m. 

 

Kormusik/solistisk musik

Der findes adskillige emneopdelte håndbøger og vejledninger til repertoire. Af de største kan nævnes:

Sacred Choral Music in Print. Opslagsværket med trykt kormateriale er udkommet siden 1974. Der kan både søges på komponist og titel. Siden 2000 opdateret i en online-database. Kun adgang fra biblioteker.   
 
Catalogue of Choral Music Arranged in Biblical Order. Et opslags værk af James Laster (2. udgave:1996, supplement: 2002), som har inddelt kormusikken efter bibeltekster. En parallel hertil er Catalogue of Vocal Solos and Duets Arranged in Biblical Order. Seneste udgave er fra 2003. Som supplement til disse amerikanske udgaver kan anbefales Sönke Remmerts Bibeltexte in der Musik (1996), som også indeholder kirkemusikalske værker opdelt efter bibelvers.

 

Salmer

Jørgen Kjærgaards Salmehåndbog I-II (2003) indeholder gennemgang af tekster og melodier til salmerne og koralerne i Den Danske Salmebog af 2002.
I Henrik Glahns Salmemelodien i dansk tradition 1569-1973 (2000, supplement: 2007) gives en stor oversigt over salmemelodier brugt gennem tiderne i Den danske Folkekirke.
 

KomponistsØgning


Leksika

I leksika og håndbøger kan man finde fortegnelser over komponisters udgivne og ikke-udgivne værker. Som introduktion til komponister og musikemner findes to store anerkendte internationale leksika: Musik in Geschichte und Gegenwart (MGG) på tysk, samt The New Grove Dictionary of Music and Musicians på engelsk. Mens MGG kun findes i papirudgave findes The New Grove også online som en del af Oxford Music Online. Der er dog kun gratis adgang til internetudgaven på institutionerne og nogle biblioteker. 

Som alternativ til de udenlandske leksika kan anbefales det skandinaviske Sohlmans Musiklexikon. Teksten er på svensk, og det har ofte flere informationer om skandinavisk musik.

Derudover findes mange komponisthåndbøger på bibliotekerne som indeholder oversigter over komponisters værker.

 

Er der spørgsmål, så kontakt fagreferent Peter E. Nissen på

Syddansk Universitetsbibliotek, Musikafdelingen
Islandsgade 2
5000 Odense C
Tlf. 66110438-20
Fax 66110678
E-post: musik@bib.sdu.dk