SØgeguide til kirkemusikalsk litteratur


Leksika

På dansk findes Peter Ryoms Kirkemusikleksikon (2002), som omhandler kirkemusikalske udtryk og betegnelser.

Som introduktion til komponister og musikalske emner findes to store anerkendte internationale leksika: Musik in Geschichte und Gegenwart (MGG) på tysk, samt The New Grove Dictionary of Music and Musicians på engelsk. Mens MGG kun findes i papirudgave og CD-ROM findes Grove også online som en del af Oxford Music Online. Der er dog kun gratis adgang til internetudgaven på institutionerne.  

Som alternativ til de udenlandske leksika kan anbefales det skandinaviske Sohlmans Musiklexikon. Teksten er på svensk, og det har ofte flere informationer om skandinavisk musik. Derudover kan man finde information om dansk musik i onlinedatabaserne Dansk musiklitterær bibliografi og avisdatabasen Infomedia. Der er kun adgang til sidstnævnte fra biblioteket.


Bibliografier

Der findes litteraturlister samlede i forskellige kirkemusikalske bibliografier. Som ex. kan nævnes Avery T. Sharp & James M. Floyd, Church and Worship Music – A Research and Information Guide (2005); Fang-Lan Hsieh, An Annotated Bibliography of Church Music (2003) og Richard C. v. Ende, Church Music – An international bibliography (1980). Bortset fra Endes bog henviser de øvrige primært til amerikansk litteratur.

 

Er der spørgsmål, så kontakt fagreferent Peter E. Nissen på

Syddansk Universitetsbibliotek, Musikafdelingen
Islandsgade 2
5000 Odense C
Tlf. 66110438-20
Fax 66110678
E-post: musik@bib.sdu.dk