"BAG OM HELLIGDAGEN" - INSPIRATION TIL KIRKEÅRETS HELLIGDAGE

”Bag om helligdagen” er en musikalsk guds- tjenestevejledning med idéer og inspiration til valg af kor og orgelmusik til kirkeårets helligdage. Hver helligdag illustreres med et motiv, der tager sit afsæt i dagens tekst.
Siden udarbejdes af en række organister
og præster samt billedkunstneren Bodil Sohn.

Gå til kommende helligdag
Se oversigt over alle helligdage

 

NYHED
Korsatser til Kirkeåret

FUKs nye side med korforslag til kirkeårets helligdage.

 

NYE UDGIVELSER

Danske orgelkoraler - 303 koralbearbejdelser
Forlaget Mixtur

Om udgivelsen
"Danske orgelkoraler - 303 koralbearbejdelser" er Forlaget Mixturs største satsning og muligvis den største danske kirkemusikalske udgivelse nogensinde. Antologien er trykt i tre bind og indeholder 350 års danske orgelkoraler fra barokken og frem til i dag.

Alle salmebogens ”kernesalmer” er repræsenteret med mindst én orgelkoral. De største salmer er om muligt præsenteret med flere orgelkoraler af forskellig sværhedsgrad og stil. Kvalitet er et nøgleord gennem hele samlingen, både hvad angår det kompositorisk håndværksmæssige og det layoutmæssige. Antologien viser det bedste inden for dansk orgelkoral-produktion og vil kunne fungere som en unik basissamling for alle organister.

En række tidligere udgivne orgelkoraler indgår i samlingen og ellers består antologien primært af nye værker, ligesom der er skrevet satser specifikt til denne samling.
Flere af værkerne er blevet fundet i forbindelse med forskning på bl.a. Det Kongelige Bibliotek og i Københavns Domkirkes nodearkiv.

 

Se flere udgivelser