1. søndag efter helligtrekonger (1. tekstrække)

13. januar 2019 | Udarbejdet af Ingrid Lisby Schmidt og Lasse Toft Eriksen

Kernesalmer til dagen

DDS 108 Lovet være du, Jesus Krist
DDS 140 I Nazareth i trange kår
DDS 328 Hvor Gud sit hus ej bygge vil
DDS 348 Tør end nogen ihukomme
DDS 392 Himlene, Herre, fortælle din ære
DDS 411 Hyggelig, rolig

-

Forslag til salmevers der kunne bruges som motet

Det var ikke et barn som de andre...
(vers 3 og 4 af DDS 98)

-

Forslag til introitus eller korsang efter 1. læsning

Egil Hovland: "Hvor elskelige er dine boliger" (unisont kor (solo)+org.)
(Almindeligt introitus I fra Introitus og ordinarie-sange, WH)

A. Scarlatti: Exultate Deo
Noden kan hentes her

-

Forslag til Motet

Ligestemmigt:
Sats: Morten Bech: Du kom til vor runde jord (SS+orgel)
(Cantorinus 4)

Sats: Ole U. Jensen: Du fødtes på jord (SS)
(fra "Syng nu for Herren", Edition Egtved)

Engelsk mel: Hvor stor er dog den glæde (SA+orgel)
Noden kan hentes her

Blandet kor:

Joh. Seb. Bach: Hvor stor er dog den glæde (SATB)
(fra Kor-koraler, Wilhelm Hansen)

Førref. mel: Er vi tusind, er vi to (SATB)
Noden kan hentes her

Mikkel Andreassen: Velsign mit barn, du kære Gud (tekst: Simon Grotrian) (SATB)
(fra samlingen "Guds nåde er en vintergæk" Forlaget Mixtur)

Kommentarer: Med udgangspunkt i dagens tekster er der foreslået en række satser der knytter sig til Guds hus og til Jesu barndom. Den sidste sats (Andreassen) egner sig særligt til dagens "andet" tema: Jesus der velsigner børnene.

-

Links

Salmebogen online