Søndag septuagesima (1. tekstrække)

17. februar 2019

Willem Weissmann: Advanced Index. 2008

Maleriets motiv ligner en skuffe eller en sættekasse med ting pænt anbragt i hvert sit lille rum. Overskueligt, tilgængeligt og uden risiko for, at ting blandes sammen, så noget kunne ske - og uorden kunne opstå. Hvem kender ikke den tilfredse følelse, når der er styr på det hele? Men manden på billedet (tingenes ejermand?) ser ikke glad ud. Handlingslammet, uden plads til at røre sig er han selv blevet en ting. I sin iver efter at opretholde orden, har han afskåret sig fra at handle og leve.

-

(Udvalgt og kommenteret af Bodil Sohn)

-

Værker af billedkunst er gengivet med hjemmel i ophavsretslovens aftalelicensbestemmelse i § 24a, og rettighedshavere skal henvende sig til Copydan BilledKunst, Østerfælled Torv 10, 2100 København Ø/eller på billedkunst@copydan.dk for udbetaling af vederlag. Fotografier er ikke omfattet, og henvendelse herom skal ske til KMKC"